Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Retorn a l'entorn. Estudi de la Responsabilitat Social Corporativa del Port de Tarragona

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3803
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3803
 • Autors:

  Vendrell Briansó, Neus
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-07-05
  Resum: Aquest treball és un estudi de la Responsabilitat Social Corporativa del Port de Tarragona i el grau de coneixement que tenen els ciutadans respecte a aquesta. A partir d’un anàlisis previ de la institució i en concret, de les polítiques es duen a terme envers a aquest àmbit es desenvolupa una comparació amb els ports nacionals més importants per tal de poder valorar de manera contextualitzada el model tarragoní. En base a totes aquestes dades es presenten una sèrie de propostes de millora encaminades a la projecció i implicació del port en la ciutat. Per últim, la part pràctica del treball es centra en donar resposta a una hipòtesis plantejada: els ciutadans de Tarragona no coneixen les accions que fa el port en l’àmbit de RSC. Per a fer-ho s’analitzen els resultats obtinguts en enquestes i entrevistes realitzades a ciutadans tarragonins, empresaris, membres del Port i una representant institucional.
  Matèria: Empreses responsabilitat social
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Vendrell Briansó, Neus
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Return to the surroundings. Study of Port de Tarragona’s Corporate Social Responsibility. Retorno al entorno. Estudio de la Responsabilidad Social Corporativa del Port de Tarragona.
  Data de la defensa del treball: 2021
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Responsabilitat Social Corporativa, ciutadania, impacte Corporate Social Responsibility, citizens, impact Responsabilidad Social Corporativa, ciudadania, impacto
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Retorn a l'entorn. Estudi de la Responsabilitat Social Corporativa del Port de Tarragona
  Director del projecte: Casas Agut, Maria Roser
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Empreses responsabilitat social
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar