Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

Inteligencia Artificial aplicada a la Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) seca: una Revisión Bibliográfica

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3841
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3841
 • Autors:

  Capdevila Bages, Maria
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-07-30
  Resum: La introducción de la inteligencia artificial en la medicina y particularmente en oftalmología constituye una innovación tecnológica prometedora con un gran potencial, que en un futuro próximo estará cada vez más presente en la profesión. Su aplicación en la creación de redes de convolución profunda para el procesamiento de imágenes oculares en el contexto de la DMAE abre un camino lleno de posibilidades. Esta revisión tenía como objetivo valorar la utilidad de esta tecnología en el cribado, diagnóstico, pronóstico y seguimiento de la DMAE seca, para lo cual se han reportado resultados excelentes en todos los campos de aplicación. La introducció de la intel·ligència artificial a la medicina i particularment en oftalmologia constitueix una innovació tecnològica prometedora amb un gran potencial, que en un futur pròxim estarà cada vegada més present a la professió. La seva aplicació a la creació de xarxes de convolució profunda per al processament d'imatges oculars en el context de la DMAE obre un camí ple de possibilitats. Aquesta revisió tenia com a objectiu valorar la utilitat d'aquesta tecnologia en el cribratge, el diagnòstic, el pronòstic i el seguiment de la DMAE seca, per a això s'han reportat resultats excel·lents en tots els camps d'aplicació.
  Matèria: Medicina
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Capdevila Bages, Maria
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Intel·ligència Artificial aplicada a la Degeneració Macular Associada a l'Edat (DMAE) seca: una Revisió Bibliogràfica Artificial Intelligence applied to Dry Age-Related Macular Degeneration (AMD): a Bibliographic Review Inteligencia Artificial aplicada a la Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) seca: una Revisión Bibliográfica
  Data de la defensa del treball: 2021-06-17
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Intel·ligència artificial (IA), Aprenentatge profund, Degeneració macular associada a l'edat (DMAE) Artificial Intelligence (AI), Deep learning (DL), Age-related macular degeneration (ARMD) Inteligencia artificial (IA), Aprendizaje profundo, Degeneración macular asociada a la edad (DMAE)
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Inteligencia Artificial aplicada a la Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) seca: una Revisión Bibliográfica
  Director del projecte: Baget Bernaldiz, Marc
  Ensenyament(s): Medicina
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Medicina
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar