Treballs Fi de Grau> Pedagogia

Estat de la neuroeducació a les aules d'educació infantil de les escoles de la demarcació de Tarragona

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3851
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3851
 • Autors:

  Welsch Soracio, Francine
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-08-02
  Resum: El present treball té com a propòsit conèixer l’estat de la neuroeducació en les aules de l’etapa d’Educació Infantil a la demarcació de Tarragona. Es planteja un estudi descriptiu a partir d’un enfocament metodològic mixt. Pel que fa els instruments de recollida de dades, d’una banda, s’elabora un qüestionari en suport telemàtic que s’envia als centres de la demarcació de Tarragona on s’imparteix el primer ensenyament, per conèixer el percentatge i el perfil dels docents que han sentit parlar de la neuroeducació, i la manera com l’apliquen a les aules, així com advertir els neuromites que continuen presents al camp educatiu. De l’altra, es dissenya una entrevista a experts de l’àmbit científic i educatiu, amb el que es pretén conèixer el punt de vista dels experts sobre el panorama actual d’aquesta disciplina, i complementar la informació obtinguda dels qüestionaris i aprofundir en l’aplicació d’estratègies per introduir la neuroeducació a l’aula. Respecte a les conclusions, destaquem que la neuroeducació s’està fent un lloc a les aules gràcies a les metodologies i recursos que cada vegada més, fan servir els mestres en pro de la neurociència. Això i tot, encara hi ha moltes barreres que dificulten l’aplicació real d’aquesta disciplina a les aules d’infantil, entre d’elles la falta de formació dels docents, que actualment no és oferida pel Departament d’Ensenyament; i la prevalença dels neuromites en el món educatiu. A més, el fet que en el currículum d’Infantil encara no es contemplin tots aquests beneficis que aporta la neuroeducació, provoca que la transformació educativa no es produeix a un ritme tan ràpid com es podria. Quant a futures línies d’investigació algunes propostes són: indagar sobre l’estat de la neuroeducació en un territori més ample o a altres etapes educatives, i realitzar un estudi longitudinal.
  Matèria: Educació
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Ciències de l'educació Education sciences Ciencias de la educación
  Departament: Pedagogia
  Estudiant: Welsch Soracio, Francine
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Estado de la neuroeducación en las aulas de educación infantil de las escuelas de la demarcación de Tarragona State of neuroeducation in preschool classrooms of schools in the province of Tarragona Estat de la neuroeducació a les aules d'educació infantil de les escoles de la demarcació de Tarragona
  Data de la defensa del treball: 2021-06-14
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: neuroeducació, educació infantil, docent neuroeducation, early childhood education, teacher neuroeducación, educación infantil, docente
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Estat de la neuroeducació a les aules d'educació infantil de les escoles de la demarcació de Tarragona
  Director del projecte: Masdeu Yélamos, Eduard
  Ensenyament(s): Educació Infantil
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de l'educació
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  Educació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar