Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

Evolució dels microorganismes i resistències antibiòtiques de la infecció urinària en la població pediàtrica i adulta de l'hospital universitari sant joan de reus

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3856
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3856
 • Autors:

  Pujol Pujol, Marina
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-08-02
  Resum: Hem avaluat l’etiologia i els canvis en els patrons de resistència dels principals uropatògens responsables de les IU a HUSJR dels últims 10 anys, en població pediàtrica i adulta. E. coli és el germen més freqüent associat a la IU. En el grup pediàtric, aquest bacteri presenta una elevada taxa de resistència a nivell local a AMC; per tant, no s’hauria d’utilitzar com tractament empíric. El tractament empíric de la IU en adults, FOS, presenta bona sensibilitat per E. coli; en canvi, fàrmacs com AMC i CIP haurien de deixar d’utilitzar-se empíricament per altes taxes de resistència.
  Matèria: Medicina
  Idioma: Català
  Codirector del treball: Escribano Subías, Joaquín
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Pujol Pujol, Marina
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Evolución de los microorganismos y resisténcias antibióticas de la infección urinaria en la población pediátrica y adulta del hospital universitario sant joan de reus Evolution of microorganisms and antibiotic resistances of urinary tract infection in the pediatric and adult population of sant joan de reus hospital Evolució dels microorganismes i resistències antibiòtiques de la infecció urinària en la població pediàtrica i adulta de l'hospital universitari sant joan de reus
  Data de la defensa del treball: 2021-06-17
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Infecció orina, sensibilitat, antibiòtica Urinary infection, susceptibility, antibiotic Infección orina, sensibilidad, antibiótica
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Evolució dels microorganismes i resistències antibiòtiques de la infecció urinària en la població pediàtrica i adulta de l'hospital universitari sant joan de reus
  Director del projecte: Rius Gordillo, Neus
  Ensenyament(s): Medicina
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Medicina
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar