Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

Enterocolitis necrotitzant: anàlisi de l'evolució de casos a l'hospital universitari joan xxiii

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3865
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3865
 • Autors:

  Company Pàmies, Neus
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-08-02
  Resum: L’enterocolitis necrotitzant és una emergència gastrointestinal freqüent en el nounat i una de les principals causes de morbiditat en els mateixos. l’objectiu de l’estudi és valorar la freqüència de la malaltia i els seus factors de risc a l’uci neonatal de l’hujxxiii. mètodes: s’analitzen descriptivament dades de 38 pacients ingressats entre els anys 2010 i 2020, recollint els antecedents de manera retrospectiva. resultats i conclusió: no es demostra tendència creixent de la freqüència de la malaltia. els factors de risc més importants en la nostra mostra són: baix pes al naixement, prematuritat, ús d’antibiòtics, catèter umbilical, ventilació mecànica i anèmia.
  Matèria: Medicina
  Idioma: Català
  Codirector del treball: Closa Monasterolo, Ricardo
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Company Pàmies, Neus
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Enterocolitis necrotizante: análisis de la evolución de casos en el hospital universitari joan xxiii Necrotizing enterocolytis: analysis of the evolution of cases at the hospital universitari joan xxiii Enterocolitis necrotitzant: anàlisi de l'evolució de casos a l'hospital universitari joan xxiii
  Data de la defensa del treball: 2021-06-17
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: enterocolitis necrotitzant, factor de risc, freqüència necrotizing enterocolytis, risk factor, frequency enterocolitis necrotizante, factor de riesgo, frecuencia
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Enterocolitis necrotitzant: anàlisi de l'evolució de casos a l'hospital universitari joan xxiii
  Director del projecte: Albújar Font, Maria del Mar
  Ensenyament(s): Medicina
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Medicina
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar