Treballs Fi de Grau> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Proyecto de Instalaciones de Climatización y Baja Tensión en el Cap St. Pere de Reus

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:388
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG388
 • Autors:

  Martínez Català, Eduardo
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-12-04
  Resum: Projecte de instal·lacions de climatització i baixa tensió en el CAP St. Pere de Reus. AUTOR: Eduard Martínez Català. DIRECTOR: Francisco Gonzalez Molina. Emarca73@gmail.com El CAP St. Pere és un edifici sanitari de 5.000 m2 útils, situat a Reus. El projecte avarca les instal·lacions complertes de climatització i Baixa tensió del mateix. Donat que és un edifici remodelat fa 20 anys, la necessitat de la substitució de les instal·lacions, és real. El projecte pretén dissenyar, dimensionar y reflectir de manera pràctica els elements necessaris. La instal·lació de climatització és un sistema basat en producció aire – aigua, distribució d’aigua, i elements terminals tipus climatitzadors. La de baixa tensió, incorpora grup electrogen, es considera pública concurrència i contempla la totalitat de la instal·lació de BT. Els dissenys s’han basat en la pràctica, i tenint sempre en compte la funcionalitat de centre sanitari primari. Titulació: Grau d’Enginyeria Elèctrica Data Presentació: Setembre de 2015 Project of air conditioning and electricity installation in CAP St. Pere, located in Reus. AUTHOR: Eduard Martínez Català. SUPERVISOR: Francisco Gonzalez Molina. Emarca73@gmail.com The CAP St. Pere is a medical building, area: 5,000 m2, located in Reus. The project covers the complete air-conditioning and electrical facilities. Since it is a building renovated 20 years ago, the requirement for the replacement of the facility, is real. The project aims to design, dimension and reflect the elements faithfully. The air conditioning is a system based on production air - water, water distribution, and terminal air conditioners. On the electrical installation, it’s considered a public building and includes the complete reshuffle. The designs have been based on practice, keeping in mind the functionality of primary health center. Study Program: Degree in Electrical Engineering Defense Date: September 2015 Proyecto de instalaciones de climatización i baja tensión en el CAP St. Pere de Reus. AUTOR: Eduard Martínez Català. DIRECTOR: Francisco Gonzalez Molina. Emarca73@gmail.com El CAP St. Pere es un edificio sanitario de 5.000 m2 útiles, situado en Reus. El proyecto abarca las instalaciones completas de climatización y Baja tensión del mismo. Dado que es un edificio remodelado hace 20 años, la necesidad de la substitución de las instalaciones, es real. El proyecto pretende diseñar, dimensionar y reflejar de manera práctica los elementos necesarios. La instalación de climatización es un sistema basado en producción aire – agua, distribución de agua, y elementos terminales tipo climatizadores. La de baja tensión, incorpora grupo electrógeno, se considera pública concurrencia y contempla la totalidad de la instalación de BT. Los diseños se han basado en la práctica, y teniendo siempre en cuenta la funcionalidad de centro sanitario primario. Titulación: Grado en Ingeniería Eléctrica Fecha Presentación: Setiembre del 2015
  Matèria: Energia elèctrica
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Enginyeria elèctrica Electric engineering Ingeniería eléctrica
  Departament: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Estudiant: Martínez Català, Eduardo
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Projecte de instal·lacions de climatització i baixa tensió en el CAP St. Pere de Reus Project of air conditioning and electricity installation in CAP St. Pere, located in Reus Proyecto de Instalaciones de Climatización y Baja Tensión en el Cap St. Pere de Reus
  Data de la defensa del treball: 2015-09-17
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Instal·lació elèctrica, il·luminació, previsió de càrregues, xarxa de terres, climatització Electrical installation, lighting, load estimation, earthing, air conditioning Instalación eléctrica, iluminación, previsión de cargas, red de tierras, climatización
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Proyecto de Instalaciones de Climatización y Baja Tensión en el Cap St. Pere de Reus
  Director del projecte: González Molina, Francisco
  Ensenyament(s): Enginyeria Elèctrica
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Enginyeria elèctrica
  Electric engineering
  Ingeniería eléctrica
  Energia elèctrica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar