Treballs Fi de Grau> Economia

Anàlisi de la conciliació laboral i familiar: Espanya, Suècia i Alemanya

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3929
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3929
 • Autors:

  Rallo Nula, Patricia
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-09-06
  Resum: Aquest treball de recerca consisteix a analitzar les mesures de conciliació de la vida laboral i familiar dels treballadors a través de l’anàlisi i la comparació dels permisos parentals, permisos de vacances, la flexibilitat horària, el teletreball i els permisos d’excedències. L’estudi del treball es centra en tres models representatius sobre les relacions laborals a la Unió Europa com és el model mediterrani a Espanya, el model Nòrdic a Suècia i model germànic a Alemanya.
  Matèria: Economia i empresa
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Economia
  Estudiant: Rallo Nula, Patricia
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Anàlisi de la conciliació laboral i familiar: Espanya, Suècia i Alemanya Analysis of labor and family conciliation: spain, sweden and germany Análisis de la conciliación laboral y familiar: españa, suecia y alemania
  Data de la defensa del treball: 2021-07-01
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Conciliació laboral - familiar, permisos, agents socials Work-family conciliation, leave, social agents Conciliación laboral-familiar, permisos, agentes sociales
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Anàlisi de la conciliació laboral i familiar: Espanya, Suècia i Alemanya
  Director del projecte: Virgili Font, Joan Carles
  Ensenyament(s): Relacions Laborals i Ocupació
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Economia i empresa
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar