Treballs Fi de Grau> Dret Públic

Extinción del contrato por causas objetivas

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3933
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3933
 • Autors:

  Palomares Sánchez, Rubén
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-09-07
  Resum: El presente trabajo consta de una simulación de juicio laboral en el que se abordará todo el proceso jurídico laboral de un despido por causas objetivas, en el cual se profundiza en la cuestión si existe un grupo patológico de empresas o no. Por otro lado, veremos el procedimiento que debe de seguir la parte demandada, a la que represento, que, en este caso se trata de la empresa, para poder realizar el juicio. Podemos concluir la procedencia del despido y la no existencia de un grupo patológico de empresas. This current work consists of a simulation of a workforce lawsuit which will address the whole employment trial process of an objective cause of a dismissal, in which the question whether a pathological group of companies exist will be explored. On the other hand, we will look at the process that should be followed by the defendant, which in this case is the company, in order to carry out the trial, we can conclude the origin of the dismissal and the non-existence of a pathological group of companyies El present treball consta d'una simulació de Judici laboral en què s'abordarà tot el Procés jurídic laboral d'un acomiadament per causes objectives, en el qual s'aprofundeix en la qüestió si hi ha un grup patològic d'empreses o no. D'altra banda, veurem el procediment que hauria de seguir la part demandada, a la qual represento, que, en aquest cas es tracta de l'empresa, per poder realitzar el judici. Podem concloure la procedència de l'acomiadament i la no existència d'un grup patològic d'empreses.
  Matèria: Ciències jurídiques
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Palomares Sánchez, Rubén
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Extinció del contracte per causes objetives. Termination of the contract for objective reasons Extinción del contrato por causas objetivas
  Data de la defensa del treball: 2021-07-01
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Juicio – Sentencia - Despido - Conciliación - Contrato – Demanda Lawsuit – Sentence -dismissal - Conciliation- Contract – Claim Judici – Sentència - Acomiadament - Conciliació- Contracte - Demanda
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Extinción del contrato por causas objetivas
  Director del projecte: Mañe García, Anna
  Ensenyament(s): Relacions Laborals i Ocupació
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar