Treballs Fi de Grau> Dret Públic

Impugnación de las actas de la inspección de trabajo y Seguridad social

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3938
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3938
 • Autors:

  Carrasco Barcos, Alba
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-09-07
  Resum: Al present treball de fi de grau es realitza un dictamen d’un acta de liquidació de quotes a la Seguretat Social. Es resoldrà quin és el procediment a seguir des de la data en que té lloc l’acta fins que es resol per l’òrgan competent. També s’analitzarà les irregularitats observades, comportant unes diferències de cotització, de les quals destaquen les dietes que tenen dret a percebre els treballadors i el tipus de contracte que resulti d’aplicació i, finalment, si es pot eludir la responsabilitat solidària. In the current dissertation of the end of my degree an opinion is made of a quota settlement act to the social Security. We will solve which is the process to follow from the date when the act takes place to the resolution of the competent authority. Moreover, we will analyse the observed irregularities, which imply differences in the contribution, for instance, the subsistence expenditures that the workers have the right to perceive and the type of contract that will be applicable. Finally, we will determine if it is possible to evade the joint liability. En el presente trabajo de fin de grado se realiza un dictamen de un acta de liquidación de cuotas a la Seguridad Social. Se resolverá cual es el procedimiento a seguir desde la fecha en que tiene lugar el acta hasta que se resuelve por el órgano competente. También se analizará las irregularidades observadas, comportando unas diferencias de cotización, de las cuales destacan las dietas que tienen derecho a percibir los trabajadores y el tipo de contrato que resulte de aplicación y, finalmente, si se puede eludir la responsabilidad solidaria.
  Matèria: Ciències jurídiques
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Carrasco Barcos, Alba
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Impugnación de las actas de la inspección de trabajo y Seguridad social Contestation of the quota settlement acts of the Labor inspection and social Security Impugnació de les actes de la inspecció de treball i Seguretat social
  Data de la defensa del treball: 2021-06-29
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Acta de liquidació Acts of quota settlement Acta de liquidación
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Impugnación de las actas de la inspección de trabajo y Seguridad social
  Director del projecte: Rodríguez Bea, Elena
  Ensenyament(s): Relacions Laborals i Ocupació
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar