Treballs Fi de Grau> Economia

Una mirada al pasado, presente y futuro. La economía y el bienestar en España

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3942
 • Autors:

  Quiñones López, José Ángel
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-09-07
  Resum: La intenció del present treball es mostra la relació existent entre l'Evolució de l'economia espanyola i el nivell de benestar de la població, i que conclusions Podem Descàrrega per l'anàlisi d'un dels dos tà © termes i que les característiques observades repercuteixin en el Un altre. Per a aquesta comesa, primer s'explicarà amb més detall el Objecte d'estudi i els Objectius de la investigació; seguidament es realitzarà un resum dels Conceptes utilitzats i sumi ús en el camp de recerca de la feina. Amb ells, s'analitza dos períodes de la història d'Espanya i s'analitza les característiques dels mateixos a través dels Conceptes de l'estudi. Finalment s'analitza les característiques actuals mitjançant els MATEIXOS Conceptes i en funció d'ells va presentar les conclusions pertinents que podrien donar-se en els diferents Escenaris. La intención del presente trabajo es mostrar la relación existente entre la evolución de la economía española y el nivel de bienestar de la población, y que conclusiones podemos obtener mediante el análisis de uno de los dos términos y que las características observadas repercutan en el otro. Para este cometido, primero se explicará con más detalle el objeto de estudio y los objetivos de la investigación; seguidamente se realizará un resumen de los conceptos utilizados y su uso en el campo de investigación del trabajo. Con ellos, se analizarán dos periodos de la historia de España y se analizarán las características de éstos a través de los conceptos del estudio. Finalmente se analizarán las características actuales mediante los mismos conceptos y en función de ellos presentar las conclusiones pertinentes que podrían darse en los diferentes escenarios.
  Matèria: Ciències jurídiques
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Economia
  Estudiant: Quiñones López, José Ángel
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Una mirada al passat, present I futur. L'economia i el benestar a Espanya A look at the past, present and future. The economy and well-being in Spain Una mirada al pasado, presente y futuro. La economía y el bienestar en España
  Data de la defensa del treball: 2021-07-05
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Estat del benestar, economia, despesa social welfare state, economy, social spending Estado del bienestar, economia, gasto social
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Una mirada al pasado, presente y futuro. La economía y el bienestar en España
  Director del projecte: Corbellà Domènech, Teresa
  Ensenyament(s): Relacions Laborals i Ocupació
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar