Treballs Fi de Grau> Ciències Mèdiques Bàsiques

Proyecto de investigación titulado: Influencia del ayuno religioso 'Ramadán' sobre los hábitos alimentarios, composición corporal y factores de riesgo cardiometabólico en población musulmana que vive en un contexto occidentalizado: Estudio ARM

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4007
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4007
 • Autors:

  Hamdouni Taybi, Ismael
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-09-10
  Resum: No hi ha estudis realitzats en poblacions musulmanes que viuen en un context occidentalitzat que demostrin la influència beneficiosa del dejuni religiós “Ramadán“ sobre els hàbits alimentaris, composició corporal i factors de risc cardiometabòlic incloent perfil lipídic, glucosa i tensió arterial. Aquest treball de recerca és de tipus quantitatiu i qualitatiu. L'objectiu és avaluar l'efecte del Ramadà sobre el pes corporal, la composició corporal, els paràmetres relacionats amb el metabolisme de la glucosa i el perfil lipídic, i la tensió arterial. L'objectiu secundari és avaluar els canvis en l'alimentació i l'adherència a una dieta mediterrània local abans i després del Ramdan. No existen estudios realizados en poblaciones musulmanas que viven en un contexto occidentalizado que demuestren la influencia beneficiosa del ayuno religioso “Ramadán” sobre los hábitos alimentarios, composición corporal y factores de riesgo cardiometabólico incluyendo perfil lipídico, glucosa y tensión arterial. El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo-cualitativo. El Objetivo es evaluar el efecto, del Ramadán sobre el peso corporal, composición corporal, parámetros relacionados con el metabolismo de la glucosa y perfil lipídico, y la tensión arterial. El Objetivo secundario es evaluar los cambios en la alimentación y en la adherencia a una dieta mediterránea local antes y después del Ramdán.
  Matèria: Nutrició
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Departament: Ciències Mèdiques Bàsiques
  Estudiant: Hamdouni Taybi, Ismael
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Proyecto de investigación titulado: Influencia del ayuno religioso 'Ramadán' sobre los hábitos alimentarios, composición corporal y factores de riesgo cardiometabólico en población musulmana que vive en un contexto occidentalizado: Estudio ARM Research Project entitled: Influence of the religious fasting 'Ramadan' on eating habits, body composition and cardiometabolic risk factors in Muslim population living in a Westernized context: ARM Studio Projecte de recerca titulat: Influència del dejuni religiós 'Ramadà' sobre els hàbits alimentaris, composició corporal i factors de risc cardiometabòlic en població musulmana que viu en un context occidentalitzat: Estudi ARM
  Data de la defensa del treball: 2021-06-07
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Ramadà, Composició corporal, Factors de risc cardiometabòlic Ramadan, Body composition , Cardiometabolic risk factors Ramadàn, Composición corporal , Factores de riesgo cardiometabólico
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Proyecto de investigación titulado: Influencia del ayuno religioso 'Ramadán' sobre los hábitos alimentarios, composición corporal y factores de riesgo cardiometabólico en población musulmana que vive en un contexto occidentalizado: Estudio ARM
  Director del projecte: Díaz López, Andrés
  Ensenyament(s): Nutrició Humana i Dietètica
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Nutrició
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar