Treballs Fi de Grau> Ciències Mèdiques Bàsiques

PESTICIDE: avaluació de l'exposició a pesticides en la transició a una dieta ecològica

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4012
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4012
 • Autors:

  Martí del Amo, Laura
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-09-10
  Resum: La principal via d’exposició als pesticides organofosforats (OP) és la ingesta dietètica, essent el consum d’aliments ecològics una possible estratègia per reduir-ne l’exposició. Es va realitzar aquest estudi amb una cohort de 30 persones on van seguir una dieta ecològica i van recollir mostres d’ orina al principi i al final de l’estudi. Posteriorment es va avaluar l’excreció de metabòlits dels OP, en concret els dialquilfosfats (DAP) d’aquestes mostres. Els resultats van indicar que cinc dels sis OP avaluats van davallar però només dos tenien significació estadística (p<0.05). Per tant, la transició a una dieta ecològica és eficaç per reduir l’exposició als OP.
  Matèria: Nutrició
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Departament: Ciències Mèdiques Bàsiques
  Estudiant: Martí del Amo, Laura;
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: PESTICIDE: evaluación de la exposición a pesticidas en la transición a una dieta ecològica PESTICIDE: evaluation of pesticide exposure in the transition to an organic diet PESTICIDE: avaluació de l'exposició a pesticides en la transició a una dieta ecològica
  Data de la defensa del treball: 2021-06-07
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Exposició, pesticides, dieta-ecològica Exposure, pesticides, organic-diet Exposición, pesticidas, dieta-ecológica
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: PESTICIDE: avaluació de l'exposició a pesticides en la transició a una dieta ecològica
  Director del projecte: Marquès Bueno, Montserrat
  Ensenyament(s): Nutrició Humana i Dietètica
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Nutrició
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar