Treballs Fi de Grau> Ciències Mèdiques Bàsiques

Nivells en llet materna i exposició dels lactants a disruptors endocrins (BPA i TBBPA)

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4021
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4021
 • Autors:

  Mercado Valls, Nora
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-09-14
  Resum: L'objectiu de l'estudi és quantificar els nivells de BPA i TBBPA en llet materna i avaluar l'exposició dels nadons, en una cohort de dones lactants que viuen a Reus. Per portar això a terme s'ha avaluat la ingesta dietètica, els hàbits, l'entorn i l'estil de vida d'aquestes dones. L'exposició dietètica de les dones lactants al BPA i TBBPA es va estimar a través de qüestionaris de freqüència d'aliments i hàbits de la mare. També es van extreure dades de la literatura científica sobre els nivells de BPA i TBBPA enregistrats en la llet materna i en els aliments.
  Matèria: Nutrició
  Idioma: Català
  Codirector del treball: Martínez Rodríguez, María Ángeles
  Àrees temàtiques: Ciencias de la salud Health sciences Ciències de la salut
  Departament: Ciències Mèdiques Bàsiques
  Estudiant: Mercado Valls, Nora
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Niveles en leche materna i exposición de los lactantes a disruptores endocrinos (BPA y TBBPA) Levels in breast milk and exposure of infants to endocrine disruptors (BPA and TBBPA) Nivells en llet materna i exposició dels lactants a disruptors endocrins (BPA i TBBPA)
  Data de la defensa del treball: 2021-06-07
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Exposición, lactantes, BPA i TBBPA Exposure, infants, BPA i TBBPA Exposició, lactants, BPA i TBBPA
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Nivells en llet materna i exposició dels lactants a disruptors endocrins (BPA i TBBPA)
  Director del projecte: Rovira Solano, Joaquim
  Ensenyament(s): Nutrició Humana i Dietètica
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciencias de la salud
  Health sciences
  Ciències de la salut
  Nutrició
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar