Treballs Fi de Grau> Dret Públic

Simulación de un juicio penal desde la perspectiva de una jueza

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4029
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4029
 • Autors:

  Martínez Escudero, Abril
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-09-14
  Resum: La simulación de un juicio en el ámbito penal ha sido, recientemente, una modalidad de Trabajo de Final de Grado que ha permitido entrar de lleno en la práctica jurídica penal. Así pues, el objetivo de este trabajo es resolver un caso práctico penal en todas sus vertientes, analizando tanto la parte general, como la parte especial del Derecho Penal. La simulació d'un judici en l'àmbit penal ha estat, recentment, una modalitat de Treball de Final de Grau que ha permès entrar de ple en la pràctica jurídica penal. Així doncs, l'objectiu d'aquest treball és resoldre un cas pràctic penal en tots els seus vessants, analitzant tant la part general, com la part especial del Dret Penal. 
  Matèria: Ciències jurídiques
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Martínez Escudero, Abril
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Simulació d'un judici penal des de la perspectiva d'una jutgessa Simulation of a criminal trial from the persepctive of a judge Simulación de un juicio penal desde la perspectiva de una jueza
  Data de la defensa del treball: 2021-07-05
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Simulació, judici, dret penal Simulation, trial, criminal law Simulación, juicio, derecho penal
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Simulación de un juicio penal desde la perspectiva de una jueza
  Director del projecte: Morell Calvo, Miriam
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar