Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

El Mecanismo de Segunda Oportunidad para Personas Físicas

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4032
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4032
 • Autors:

  Nvo Makoly, Agustín
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-09-14
  Resum: La inserció del mecanisme de segona oportunitat en el nostre ordenament jurídic va suposar un gran avanç tant en l'esfera econòmica com en la social. Mitjançant aquest mecanisme es va atorgar al deutor persona física, sempre i quan ho sigui de bona fe, la possibilitat d’alliberar-se dels seus deutes i de les conseqüències econòmiques, socials i fins i tot familiars que aquestes comporten. Aquest treball tractarà d'analitzar aquesta segona oportunitat, atenent els seus orígens, regulació actual i experiència pràctica. The inclusion of a Fresh start mechanism in our legal system was a great step forward in both economic and social spheres. By means of this mechanism, the individual debtor was granted the possibility of freeing himself from his debts and the economic, social, and even family consequences that these entails, provided he or she was in good faith. This paper will attempt to analyze this fresh start mechanism, looking at its origins, current regulation, and practical experience. La inserción del mecanismo de segunda oportunidad en nuestro ordenamiento jurídico supuso un gran avance tanto en la esfera económica como en la social. Mediante este mecanismo se otorgó al deudor persona física, siempre y cuando lo fuese de buena fe, la posibilidad de liberarse de sus deudas y de las consecuencias económicas, sociales e incluso familiares que éstas conllevan. Este trabajo tratará de analizar esta segunda oportunidad, atendiendo a sus orígenes, regulación actual y experiencia práctica.
  Matèria: Ciències jurídiques
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Nvo Makoly, Agustín
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: El Mecanisme de Segona Oportunitat per a Persones Físiques Fresh Start Mechanism for the Individual Debtor El Mecanismo de Segunda Oportunidad para Personas Físicas
  Data de la defensa del treball: 2021-07-05
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Deute, Persona Física, Alliberar, Bona fe Debt, Natural Person, Release, Good faith Deuda, Persona Física, Liberar, Buena Fe
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: El Mecanismo de Segunda Oportunidad para Personas Físicas
  Director del projecte: Marrugat Ferrandiz, Elisa
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar