Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Lipidomic profile of immunological non-responders hiv-positive patients

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4051
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4051
 • Autors:

  de la Rosa Alba, Marina
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-09-22
  Resum: La recuperació de la proliferació de cèl·lules T CD4+ no es produeix en alguns pacients després de la iniciació antiretroviral, aquests pacients s'anomenen immunològics que no responen. L'estudi de molècules per a la identificació precoç d'aquests pacients és innovador. En aquest estudi, es va analitzar la lipidómica de pacients seropositius abans i després de l'inici del tractament antiretroviral en cèl·lules T CD4+ i CD8+. Hem identificat diferències en els perfils lipídics de les cèl·lules T CD4+ entre els que responen immunològics i els que no responen immunològics. Les diferents espècies de lípids es podrien analitzar més a fons en futures investigacions com a possibles biomarcadors de no responents immunològics a causa de la seva relació amb la mala recuperació del sistema immunitari. The recovery of CD4+ T-cell proliferation does not occur in some patients after antiretroviral initiation, these patients are called immunological non-responders. The study of molecules for early identification of these patients is innovative. In this study, the lipidomics of HIV-positive patients before and after initiation of antiretroviral treatment were analysed in CD4+ T- and CD8+ T-cells. We identified differences in the lipid profiles in the CD4+ T-cell between the immunological responders and immunological non-responders. The different lipid species could be further analysed in future research as possible biomarkers of immunological non-responders due to their relation with poor immune system recovery.
  Matèria: Bioquímica i biotecnologia
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: de la Rosa Alba, Marina
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Perfil lipidòmic dels pacients de vih no-recuperadors immunològics Lipidomic profile of immunological non-responders hiv-positive patients Perfil lipidómico de los pacientes de vih no-recuperadores inmunológicos
  Data de la defensa del treball: 2021-06-28
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Virus de l'immunodefiencia humana, lipidómica, no-recuperadors inmunològics Lipidomic profile of immunological non-responders hiv-positive patients Virus de la inmunodeficiencia humana, lipidómica, no-recuperadores inmunológicos
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Lipidomic profile of immunological non-responders hiv-positive patients
  Director del projecte: Rodríguez Calvo, Ricardo
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar