Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

The antibacterial effect of phenolic monoterpene-containing essential oils: xenohormetic significance and new approaches.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4052
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4052
 • Autors:

  Azcona Martínez, Jon
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-09-22
  Resum: El carvacrol i el timol són dos monoterpens fenòlics, que es formen durant les infeccions bacterianes de les plantes, que mostren propietats antibacterianes que podrien ser beneficioses per als consumidors i que podrien donar suport a la hipòtesi de xenohormesi. Les activitats antimicrobianes dels olis essencials fenòlics que contenen monoterpens es van demostrar contra soques aviaries de Pseudomona aureginosa, Escherichia coli, Bacillus subtillis i Staphylococcus aureus mitjançant un assaig de difusió en disc i amb combinacions d'olis més estreptomicina o penicil·lina. A més, es va fer una recerca bibliogràfica. El timol i el carvacrol mostren propietats antibacterianes a causa de la ruptura de la membrana, la reducció del biofilm i la motilitat, i la inhibició de les ATPases i la bomba d'eflux. Els monoterpens fenòlics potser componen una xenohormesi directa. Carvacrol and thymol are two phenolic monoterpenes, which are formed during plant bacterial infections, showing antibacterial properties that might be beneficial for consumers and might support xenohormesis hypothesis. The antimicrobial activities of phenolic monoterpene-containing essential oils were demonstrated against avian strains of Pseudomona aureginosa, Escherichia coli, Bacillus subtillis and Staphylococcus aureus using disk diffusion assay, and with combinations of oils plus streptomycin or penicillin. Additionally, a bibliography research was performed. Thymol and carvacrol show antibacterial properties due to a membrane disruption, biofilm and motility reduction, and ATPases and efflux pump inhibition. Phenolic monoterpenes perhaps compose a direct xenohormesis.
  Matèria: Bioquímica i biotecnologia
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Azcona Martínez, Jon
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: L'efecte antibacterià dels olis essencials que contenen monoterpens fenòlics: significat xenohormetic i nous enfocaments. The antibacterial effect of phenolic monoterpene-containing essential oils: xenohormetic significance and new approaches. El efecto antibacteriano de los aceites esenciales que contienen monoterpenos fenólicos: significado xenohormético y nuevos enfoques.
  Data de la defensa del treball: 2021-06-28
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: monoterpens fenòlics, xenohormesis, antibacterià phenolic monoterpenes, xenohormesis, antibacterial monoterpenos fenólicos, xenohormesis, antibacteriano
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: The antibacterial effect of phenolic monoterpene-containing essential oils: xenohormetic significance and new approaches.
  Director del projecte: Muguerza Marquínez, María Begoña
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar