Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Effect of ultra-processed food consumption on the cardiovascular system

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4059
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4059
 • Autors:

  Abascal Sabaté, Andrea
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-09-22
  Resum: This literature review reviews the studies carried out on the effect of ultra-processed foods on the cardiovascular system. A specific analysis is made of some additives (glutamates, sweeteners, emulsifiers, sulfites), processing contaminants (acrylamide, acrolein), packaging contaminants (bisphenol A) and some characteristics of this type of food, such as high salt and fat content. Aquesta revisió bibliogràfica repassa els estudis realitzats sobre l'efecte dels aliments ultraprocessats en el sistema cardiovascular. Es fa una anàlisi específica d'alguns additius (glutamats, edulcorants, emulsionants, sulfits), contaminants de processament (acrilamida, acroleïna), contaminants d'envasos (bisfenol A) i algunes característiques d'aquest tipus d'aliments, com l'alt contingut en sal i greixos.
  Matèria: Indústries agroalimentàries
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Indústries agroalimentàries Food and agricultural industries Industrias agroalimentarias
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Abascal Sabaté, Andrea
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Efecte del consum d'aliments ultraprocessats sobre el sistema cardiovascular Effect of ultra-processed food consumption on the cardiovascular system Efecto del consumo de alimentos ultraprocesados sobre el sistema cardiovascular
  Data de la defensa del treball: 2021-06-28
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: malalties cardiovasculars, aliments ultraprocessats, additius cardiovascular disease, ultra-processed food, additives enfermedades cardiovasculares, alimentos ultraprocesados, aditivos
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Effect of ultra-processed food consumption on the cardiovascular system
  Director del projecte: Arola Ferrer, Lluís María
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Indústries agroalimentàries
  Food and agricultural industries
  Industrias agroalimentarias
  Indústries agroalimentàries
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar