Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

Los presupuestos de la casa de S.M el Rey

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4066
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4066
 • Autors:

  Ramos Muñoz, Andrea
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-09-22
  Resum: En el presente trabajo analizamos el instituto presupuestario, como rama del Derecho Financiero, a los efectos de practicar una comparativa entre el régimen general y el peculiar régimen de la Casa Real. Mediante esta comparativa pretendemos poner de relieve las singularidades que tiene la Casa Real, siguiendo un criterio puramente jurídico. En el present treball analitzem l'institut pressupostari, com a branca del Dret Financer, a l'efecte de practicar una comparativa entre el règim general i el peculiar règim de la Casa Reial.  Mitjançant aquesta comparativa pretenem posar en relleu les singularitats que té la Casa Reial, seguint un criteri purament jurídic. 
  Matèria: Ciències jurídiques
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Ramos Muñoz, Andrea
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Els pressupostos de la casa de S.M el Rei The budgets of the royal house Los presupuestos de la casa de S.M el Rey
  Data de la defensa del treball: 2021-07-05
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Administració Publica, Funcionaris, Pressupostos Generals de l'Estat. Public Administration, Officials, General State Budgets. Administración Pública, Funcionarios, Presupuestos Generales del estado.
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Los presupuestos de la casa de S.M el Rey
  Director del projecte: Pagés i Galtès, Joan
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar