Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

La compravenda internacional de mercaderies. Les regles incoterms 2020

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4069
 • Autors:

  Marti Romero, Ariadna
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-09-22
  Resum: Es tracta d’una guia pràctica d’assessorament i comparació per a l’elecció d’un terme Incoterm al marc d’un contracte de compravenda internacional de mercaderies. La intenció és poder fer arribar al lector a una conclusió pràctica d’utilització de l’Incoterm més indicat i adequat per a la transacció internacional que té en ment. This is a practice guide to advice and comparison to select an Incoterm in the framework of an International purchase sales contract. The intention is achieve to the lector a practical conclusion in the utilisation of the most adequate Incoterm in a business transaction that the company has in mind. Se trata de una guía práctica de asesoramiento y comparación para la elección de un término Incoterm dentro del marco de un contrato de compraventa internacional de mercancías. La intención es la obtención de una conclusión práctica de utilización del Incoterm más indicado y adecuado para la transacción internacional que se tiene en mente.
  Matèria: Ciències jurídiques
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Marti Romero, Ariadna
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: La compravenda internacional de mercaderies. Les regles incoterms 2020 The international purchase of goods. Incoterms 2020
  Data de la defensa del treball: 2021-07
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Internacional - transmissió de riscs – obligacions de les parts – exportació – importació International – risk transfer – liabilities of the parties – export – import Internacional – transmisión de riesgos – obligaciones partes – exportación – importación
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: La compravenda internacional de mercaderies. Les regles incoterms 2020
  Director del projecte: Urquizu Cavallé, Àngel
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar