Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

La protección del videojuego en el ordenamiento jurídico español

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4075
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4075
 • Autors:

  Gröling González, Daniel
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-09-22
  Resum: El present treball desenvoluparà la regulació dels videojocs en l'ordenament jurídic espanyol, previ anàlisi respecte la seva regulació internacional, identificant i aclarint la seva complexitat donada la naturalesa recent i nova d'aquestes obres. This work will develop the regulation of videogames in the Spanish legal system, after analyzing its international regulation, identifying and clarifying its complexity given the recent and novel nature of these works. El presente trabajo desarrollará la regulación de los videojuegos en el ordenamiento jurídico español, previo análisis respecto su regulación internacional, identificando y aclarando su complejidad dada la naturaleza reciente y novedosa de estas obras.
  Matèria: Ciències jurídiques
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Gröling González, Daniel
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: La protecció del videojoc en l'ordenament jurídic espanyol Protection of the videogame in the spanish legal system La protección del videojuego en el ordenamiento jurídico español
  Data de la defensa del treball: 2021-07-01
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Videojocs, propietat intel·lectual, classificació jurídica Video games, intellectual property, legal classification Videojuegos, propiedad intelectual, clasificación jurídica
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: La protección del videojuego en el ordenamiento jurídico español
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar