Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

El abandono de buques. Una visión marítimo-portuaria de sus causas y problemáticas

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4103
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4103
 • Autors:

  León Alsina, Neus
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-10-01
  Resum: El presente análisis tiene por objeto el estudio de la legislación española actual sobre el abandono de buques y la realización de una breve exposición de los conflictos teóricos que se suscitan en la misma. Nuestro actual corpus legislativo no ofrece las soluciones necesarias para algunas disputas en las que confluyen el ámbito privado y público del Derecho marítimo. La present anàlisi té per objecte l'estudi de la legislació espanyola actual sobre l'abandó de vaixells i la realització d'una breu exposició dels conflictes teòrics que se susciten en aquesta. El nostre actual corpus legislatiu no ofereix les solucions necessàries per a algunes disputes en les quals conflueixen l'àmbit privat i públic del Dret marítim. 
  Matèria: Ciències jurídiques
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: León Alsina, Neus
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: L'abandonament de bucs. Una visió marítimo-portuària de les seves causes i problemàtiques The abandonment of ships: a maritime view of its causes and incidents El abandono de buques. Una visión marítimo-portuaria de sus causas y problemáticas
  Data de la defensa del treball: 2021-07-05
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Dret Mercantil - Dret Marítim - Abandonament de bucs - Navi Sky - Port de Tarragona Commercial Law - Maritime Law – Abandoned Vessels – Navi Sky – Tarragona Harbour. Derecho Mercantil – Derecho Marítimo – Abandono de buques – Navi Sky – Puerto de Tarragona.
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: El abandono de buques. Una visión marítimo-portuaria de sus causas y problemáticas
  Director del projecte: Diez i Besora, Josep Lluis
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar