Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

El contrato de pasaje y la prestación de servicios auxiliares al pasaje. Especial análisis de las restricciones y medidas de seguridad por el COVID-19

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4105
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4105
 • Autors:

  Escalera Ponce, Oriol
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-10-01
  Resum: En el present treball s’ha realitzat un estudi sobre el contracte de passatge, posant èmfasis en varis aspectes que esdevenen imprescindibles per a la consecució d’aquest, però que no solen ser objecte d’anàlisis. En aquest sentit, es tracten elements com els diferents models de gestió portuària i la seva aplicació en els ports espanyols, les classes de serveis portuaris que es presten en les terminals de passatgers i les mesures en matèria de seguretat i prevenció de riscos laborals que es preveuen en aquestes. Per últim, es dedica un apartat especial a les restriccions en els creuers derivades de la pandèmia del coronavirus i a les pautes establertes per aquelles navilieres que pretenguin afegir de nou als ports espanyols en el seu itinerari.
  Matèria: Ciències jurídiques
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciencias jurídicas Juridical sciences Ciències jurídiques
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Escalera Ponce, Oriol
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: El contrato de pasaje y la prestación de servicios auxiliares al pasaje. Especial análisis de las restricciones y medidas de seguridad por el COVID-19 "The passage contract and the provision of auxiliary services to the passage. Special analysis of restrictions and security measures for COVID-19" "El contracte de passatge i la prestació de serveis auxiliars al passatge. Especial anàlisi de les restriccions i mesures de seguretat pel COVID-19 "
  Data de la defensa del treball: 2021-07-01
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: "contrato de pasaje - modelos de gestión portuaria - servicios portuarios - seguridad - prevención de riesgos laborales - medidas sanitarias - cruceros" "Passage contract - port management - port services - safety - labour risk - prevention - healt guidelines - cruises" "contracte de passatge - models de gestió portuària - serveis portuaris - seguretat - prevenció de riscos laborals - mesures sanitàries - creuers"
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: El contrato de pasaje y la prestación de servicios auxiliares al pasaje. Especial análisis de las restricciones y medidas de seguridad por el COVID-19
  Director del projecte: Díez Besora, Josep Lluís
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciencias jurídicas
  Juridical sciences
  Ciències jurídiques
  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar