Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Desenvolupament d'un mètode qualitatiu multivariant per la determinació d'adulterants en pastes d'anacards

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4119
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4119
 • Autors:

  Wells Llanos, Jair Alfonso
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-10-05
  Resum: L'objectiu d'aquest estudi ha estat desenvolupar i validar un mètode qualitatiu multivariant per a determinar l'adulteració en pastes d'anacards a partir de dades obtingudes per dues tècniques espectromètriques NIR i ATR i tècniques de classificació S’ha fet servir l’anàlisi exploratòria de dades (PCA) per estudiar quines serien les estratègies més útils per desenvolupar la tècnica de classificació. Hi destaca l’estudi de diferents pretractaments. S'ha desenvolupat un model SIMCA per cada tècnica infraroja. Tots dos s’han desenvolupat a partir d'una sola classe de mostres no adulterades. Els models s’han fet servir per predir la resta de mostres conegudes, tant adulterades com adulterades en un ampli rang de concentracions, per cadascun dels quatre fruits secs que s’han fet. El model ha estat validat crosvalidació i test set. El resultat ha sigut l’obtenció de dos models classificatoris amb una especificitat del 100%, una sensibilitat al voltant del 93% i una eficàcia aproximada del 95%.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Wells Llanos, Jair Alfonso
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Desenvolupament d'un mètode qualitatiu multivariant per la determinació d'adulterants en pastes d'anacards Development of a qualitative multivariant method for the determination of adulterants in cashew paste Desarrollo de un método cualitativo multivariante para la determinación de adulterantes en pastas de anacardos
  Data de la defensa del treball: 2021-07-03
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: adulteració, determinació, multivariant adulteration, determination, multivariate adulteración, determinación, multivariante
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Desenvolupament d'un mètode qualitatiu multivariant per la determinació d'adulterants en pastes d'anacards
  Director del projecte: Callao Lasmarias, María Pilar
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar