Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biologia Molecular

Study of Prevalence of Hypovitaminosis D in adult population in Tarragona

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4144
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4144
 • Autors:

  Calderó Pons, Júlia
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-10-13
  Resum: El present estudi realitzat a Tarragona pretén argumentar si la radiació solar i la dieta mediterrània són suficients per obtenir concentracions òptimes de vitamina D. El diagnòstic de la concentració de vitamina D es va fer mitjançant un immunoassaig competitiu basat en la detecció quimioluminiscent. Es van analitzar 300 mostres d'adults, 150 dones i 150 homes, establint diferents franges d'edat: joves, mitjanes i grans; els valors es van classificar com a insuficients, deficients o suficients. Es va crear un gràfic de dispersió i un diagrama de caixa i bigotis, la prevalença d'hipovitaminosi és alta, sent lleugerament més alta en les dones i esdevenint un factor de risc amb l'edat. The present study carried out in the Tarragona aims to argue whether solar radiation and Mediterranean diet are enough to obtain optimal concentrations of vitamin D. The diagnosis of vitamin D concentration was made through a competitive immunoassay based on chemiluminescent detection. 300 adult samples were analysed, 150 women and 150 males, establishing different age ranges: young, middle-age and elders; the values were classified as insufficient, deficient or sufficient. A dispersion graph and a box and whisker plot were created, the prevalence of hypovitaminosis is high, being slightly higher in women and becoming a risky factor the age.
  Matèria: Bioquímica i tecnologia
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica i tecnologia Biochemistry and technology Bioquímica y tecnología
  Departament: Bioquímica i Tecnologia
  Estudiant: Calderó Pons, Júlia
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Estudi de la prevalença d'hipovitaminosi D en la població adulta de Tarragona Study of Prevalence of Hypovitaminosis D in adult population in Tarragona Estudio de la prevalencia de hipovitaminosis D en la población adulta de Tarragona
  Data de la defensa del treball: 2021-06-28
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Vitamina D, hipovitaminosi D Vitamin D, hypovitaminosis D Vitamina D, hipovitaminosis D
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Study of Prevalence of Hypovitaminosis D in adult population in Tarragona
  Director del projecte: Fort Gallifa, Isabel
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i tecnologia
  Biochemistry and technology
  Bioquímica y tecnología
  Bioquímica i tecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar