Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Novel aproach to improve lipid prediction by 1H-NMR spectroscopy in severe hypertriglyceridemia

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4145
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4145
 • Autors:

  Aurrecoechea Pumar, Elena
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-10-13
  Resum: L'objectiu d'aquest projecte era millorar la predicció del colesterol HDL (HDL-C) mitjançant el test Liposcale® en mostres amb hipertrigliceridèmia (TG>300 mg/dl). Es van afegir 50 µl de mostra amb TG>600 mg/dl a 150 µl d'un tampó estandarditzat de sèrum humà (spike-in). Els valors de HDL-C obtinguts amb el protocol spike-in van ser més concordants amb la determinació bioquímica que el protocol estàndard Liposcale®. Per tant, es va millorar la predicció de HDL-C en mostres hipertrigliceridèmiques. El segon objectiu d'aquest projecte era identificar quilomicrons en sèrum amb el test Liposcale®. La presència de quilomicrons es va detectar com un augment de les partícules VLDL. The aim of this project was to improve the prediction of HDL cholesterol (HDL-C) by the Liposcale® test in samples with hypertriglyceridemia (TG>300 mg/dl). 50 µl of sample with TG>600 mg/dl were added to 150 µl of a human serum standardized buffer (spike-in). The values of HDL-C obtained with the spike-in protocol were more concordant with the biochemical determination than the standard Liposcale® protocol. Therefore, the prediction of HDL-C was improved in hypertriglyceridemic samples. The second aim of this project was to identify chylomicrons in serum with the Liposcale® test. The presence of chylomicrons was detected as a rise in VLDL particles.
  Matèria: Bioquímica i biotecnologia
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Aurrecoechea Pumar, Elena
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Nova estratègia per millorar la predicció de lípids mitjançant espectroscopia de 1H-RMN en hipertrigliceridèmia severa Novel aproach to improve lipid prediction by 1H-NMR spectroscopy in severe hypertriglyceridemia Nueva estrategia para mejorar la predicción de lípidos mediante espectroscopía de 1H-RMN en hipertrigliceridemias severas
  Data de la defensa del treball: 2021-06-28
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Liposcale, hipertrigliceridèmia, quilomicrons Liposcale, hypertriglyceridemia, chylomicrons Liposcale, hipertrigliceridemia, quilomicrones
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Novel aproach to improve lipid prediction by 1H-NMR spectroscopy in severe hypertriglyceridemia
  Director del projecte: Guaita Esteruelas, Sandra
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar