Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Analysis of the urate transporters’ SNPS involved in hyperuricemia

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4146
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4146
 • Autors:

  Segura Vilanova, Laura
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-10-13
  Resum: La hiperuricèmia (HU) és un trastorn metabòlic causat per un augment de la producció i/o una disminució de l'excreció d'àcid úric. La prevalença i la incidència de HU al món han augmentat constantment durant els últims 40 anys. Per tant, el coneixement dels factors de risc que desencadenen la malaltia és fonamental per reduir i prevenir la seva incidència. L'estudi se centra en les alteracions genètiques com un d'aquests factors de risc, especialment les variants del transportador d'urats. Hyperuricemia (HU) is a metabolic disorder caused by an increased production and/or decreased excretion of uric acid. The prevalence and incidence of HU in the world have steadily increased over the past 40 years. Therefore, the knowledge of the risk factors that trigger the disease is essential to reduce and prevent its incidence. The study focuses on genetic alterations as one of these risk factors, especially the urate transporter variants.
  Matèria: Bioquímica i tecnologia
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica i tecnologia Biochemistry and Technology Bioquímica y tecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Segura Vilanova, Laura
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Anàlisi dels SNPs dels transportadors d'urat implicats en la hiperuricèmia Analysis of the urate transporters’ SNPS involved in hyperuricemia Análisis de los SNPs de los transportadores de urato involucrados en la hiperuricemia
  Data de la defensa del treball: 2021-06-29
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Hiperuricèmia, SNPs, transportadors d'urat Hyperuricemia, SNPs, urate transporters Hiperuricemia, SNPs, transportadores de urato
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Analysis of the urate transporters’ SNPS involved in hyperuricemia
  Director del projecte: Hernández Aguilera, Anna
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i tecnologia
  Biochemistry and Technology
  Bioquímica y tecnología
  Bioquímica i tecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar