Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Setting up of High Resolution Melting technique with LightCycler480, ROCHE® in haematological diagnosis and its comparative with HAIN, Lifesciences®.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4148
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4148
 • Autors:

  Ventura López, Laura
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-10-13
  Resum: La genètica mèdica estudia la variabilitat i l'herència humana. De fet, els estudis de genotipat permeten la determinació de mutacions patògenes, però encara hi ha dificultats. La hipòtesi de la investigació persegueix l'optimització dels estudis de genotipat en el diagnòstic hematològic. Per això, aquest estudi es basa en la posada en marxa d'Alta Resolució Tècnica de fusió amb LightCycler480®, aplicada prèviament amb HAIN®. Per a la validació, ambdós sistemes es van sotmetre a una anàlisi comparativa per a la identificació de variacions en Hemocromatosi Hereditària i Trombosi Venosa a partir de mostres genòmiques d'ADN. Els resultats van ser homogenis, les úniques discrepàncies trobades van ser degudes a les noves variants detectades amb LightCycler480®. En conclusió, aquest estudi ha permès l'optimització dels estudis de genotipat en el diagnòstic hematològic. Medical genetics studies human’s variability and heredity. Indeed, genotyping studies allow pathogenic mutations’ determination, however still exist difficulties. Research’s hypothesis pursues the optimization of genotyping studies in haematological diagnosis. For it, this study is based on the setting up of High Resolution Melting technique with LightCycler480®, previously applied with HAIN®. For validation, both systems underwent a comparative analysis for variations’ identification in Hereditary Hemochromatosis and Venous Thrombosis from DNA genomic samples. Results were homogenous, the only discrepancies found were due to the new variants detected with LightCycler480®. In conclusion, this study has allowed the genotyping studies optimization in haematological diagnosis.
  Matèria: Bioquímica i tecnologia
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica i tecnologia Biochemistry and Technology Bioquímica y tecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Ventura López, Laura
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Posada a punt de la tècnica High Resolution Melting mitjançant el LightCycler480, ROCHE® en el diagnòstic hematològic i la seva comparativa amb el HAIN, Lifesciences®. Setting up of High Resolution Melting technique with LightCycler480, ROCHE® in haematological diagnosis and its comparative with HAIN, Lifesciences®. Puesta a punto de la técnica High Resolution Melting mediante el LightCycler480, ROCHE® en el diagnóstico hematológico y su comparativa con el HAIN, Lifesciences®.
  Data de la defensa del treball: 2021-06-29
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Fusió d'alta resolució, Diagnòstic hematològic, estudis de genotipat High Resolution Melting, Haematological diagnosis, genotyping studies Fusión de alta resolución, Diagnóstico hematológico, estudios de genotipado
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Setting up of High Resolution Melting technique with LightCycler480, ROCHE® in haematological diagnosis and its comparative with HAIN, Lifesciences®.
  Director del projecte: Fernández Larrea, Juan Bautista
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i tecnologia
  Biochemistry and Technology
  Bioquímica y tecnología
  Bioquímica i tecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar