Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Expression and purification of the leptin receptor extracellular domain

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4152
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4152
 • Autors:

  Sánchez Sáez, Miriam
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-10-13
  Resum: El receptor de leptina continua sent un repte en el camp de la biologia estructural que condueix a la manca de dades d'estructura d'alta resolució. Aquesta investigació té com a objectiu realitzar l'expressió i purificació de diferents construccions del seu domini extracel·lular per treballar per assolir un protocol d'expressió que proporcioni nivells de proteïnes suficients per a la cristal·lografia. Es va utilitzar un sistema d'expressió de cèl·lules eucariotes que permetia l'expressió de diferents dominis de la regió extracel·lular del receptor de leptina vinculats a etiquetes de purificació que permeten aïllar-los. Es va aconseguir una expressió de baix rendiment d'algunes de les proteïnes recombinants, però, s'ha de millorar encara més el protocol de purificació. The leptin receptor remains a challenge in the structural biology field leading to the lack of high-resolution structure data. This research is aimed to perform the expression and purification of different constructs of its extracellular domain to work towards reaching an expression protocol that gives enough protein levels for crystallography. A eukaryotic cell expression system that allowed the expression of different domains of the extracellular region of the leptin receptor linked to purification tags that allow to isolate them was used. Low-yield expression of some of the recombinant proteins was achieved, however, the purification protocol must be further improved.
  Matèria: Bioquimica i tecnologia
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica y tecnología Biochemistry and Technology Bioquimica i tecnologia
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Sánchez Sáez, Miriam
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Expresión y purificación del dominio extracelular del receptor de leptina Expression and purification of the leptin receptor extracellular domain Expressió i purificació del domini extracel·lular del receptor de leptina
  Data de la defensa del treball: 2021-06-29
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Receptor de leptina, cristalografía, expresión en células de insecto Leptin receptor, crystallography, insect cell expression Receptor de leptina, cristal·lografia, expressió en cèl·lules d’insectes
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Expression and purification of the leptin receptor extracellular domain
  Director del projecte: Rull Aixa, Anna
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica y tecnología
  Biochemistry and Technology
  Bioquimica i tecnologia
  Bioquimica i tecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar