Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Effects of common drugs on diamine oxidase enzyme activity and the correlation between histaminosis and gastrointestinal symptoms in humans

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4153
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4153
 • Autors:

  Puig Vera, Paula
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-10-13
  Resum: Digestive enzymes play a key role in the digestive system, which can be affected by environmental conditions. There are food intolerances, with intolerance to biogenic amines being common. In humans, histamine can be degraded by histamine-N-methyltransferase or by diamine oxidase, which is found in the intestinal mucosa and degrades exogenous histamine. Its malfunction leads to histamine intolerance and the appearance of undesirable symptoms. The study shows the reversible effect of certain drugs on the enzyme, through interactions with its active site, and discusses the relationship between nowadays common gastrointestinal symptoms and the importance of diagnosing and treating patients. Els enzims digestius tenen un paper clau en el sistema digestiu, que es pot veure afectat per les condicions ambientals. Hi ha intoleràncies alimentàries, sent freqüent la intolerància a les amines biògenes. En humans, la histamina es pot degradar per la histamina-N-metiltransferasa o per la diaminooxidasa. , que es troba a la mucosa intestinal i degrada la histamina exògena.El seu mal funcionament provoca intolerància a la histamina i l'aparició de símptomes indesitjables.L'estudi mostra l'efecte reversible de determinats fàrmacs sobre l'enzim, a través d'interaccions amb el seu lloc actiu, i discuteix la relació entre els símptomes gastrointestinals comuns actuals i la importància de diagnosticar i tractar els pacients.
  Matèria: Bioquímica i tecnologia
  Idioma: Anglès
  Àrees temàtiques: Bioquímica y tecnología Biochemistry and Technology Bioquímica i tecnologia
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Puig Vera, Paula
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Efectos de fármacos comunes sobre la actividad de la enzima diamino oxidasa y la correlación entre la histaminosis y los síntomas gastrointestinales en humanos Effects of common drugs on diamine oxidase enzyme activity and the correlation between histaminosis and gastrointestinal symptoms in humans Efectes de fàrmacs comuns sobre l'activitat de l'enzim diamino oxidasa i la correlació entre la histaminosis i els símptomes gastrointestinals en humans
  Data de la defensa del treball: 2021-06-29
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Intolerancia a histamina, Deficiencia de DAO, Fármacos inhibidores de DAO Histamine intolerance, DAO deficiency, DAO-inhibiting drugs Intolerància a histamina, Deficiència de DAO, Fàrmacs inhibidors de DAO
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Effects of common drugs on diamine oxidase enzyme activity and the correlation between histaminosis and gastrointestinal symptoms in humans
  Director del projecte: Terra Barbadora, Ximena
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica y tecnología
  Biochemistry and Technology
  Bioquímica i tecnologia
  Bioquímica i tecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar