Treballs Fi de Grau> Dret Públic

La relevancia de los principios de mérito y capacidad en el acceso a la función pública

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4179
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4179
 • Autors:

  Safont Valencia, Marta
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-10-27
  Resum: El artículo analiza los principios de mérito y capacidad en el acceso a la función pública, y examina el fenómeno de las convocatorias “ad personam” para evitar arbitrariedad. Se inicia un recorrido con algunas sentencias del Tribunal Constitucional respecto al acceso a la función pública y los principios de mérito y capacidad. Cabe destacar que el tema del acceso a la función pública es un tema relevante en la actualidad es una cuestión esencial para el Estado de Derecho, porque de ello depende, en gran parte, la eficacia de la Administración Pública y el servicio objetivo de los intereses generales. L'article analitza els principis de mèrit i capacitat en l'accés a la funció pública i examina el fenomen de les convocatòries “ad personam” per a evitar arbitrarietat. S'inicia un recorregut amb algunes sentències del Tribunal Constitucional respecte a l'accés a la funció pública i els principis de mèrit i capacitat. Cal destacar que el tema de l'accés a la funció pública és un tema rellevant en l'actualitat, és una qüestió essencial per a l'Estat de Dret, perquè d'això depèn, en gran part, l'eficàcia de l'Administració Pública i el servei objectiu dels interessos generals. 
  Matèria: Ciències jurídiques
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Safont Valencia, Marta
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: La rellevància dels principis de mèrit i capacitat en l’accés a la funció pública The relevance of the principles of merit and ability in access to the public function La relevancia de los principios de mérito y capacidad en el acceso a la función pública
  Data de la defensa del treball: 2021-06-02
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Principis constitucionals, mérit, capacitat Constitutional principles, merit, ability Principios constitucionales, mérito, capacidad
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: La relevancia de los principios de mérito y capacidad en el acceso a la función pública
  Director del projecte: Vernet i Llobet, Jaume
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar