Treballs Fi de Grau> Dret Públic

L'obra pública i la construcció d'un pavelló municipal

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4186
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4186
 • Autors:

  Parés Sànchez, Blanca
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-10-27
  Resum: L’Administració Pública utilitza de manera sistemàtica el mecanisme de la Contractació Pública en els diversos àmbits on hi intervé, i té un paper fonamental en l’actuació de l’acció administrativa. L’entrada en vigor de la LCSP va suposar diversos canvis i novetats respecte a l’anterior normativa pel que fa a la gestió i procediments de la contractació pública. Aquest treball pretén fer un estudi detallat de la figura de contracte d’obres, explicant què és, les seves característiques i altres conceptes teòrics rellevants, per posteriorment, analitzar des d’un punt de vista més pràctic les conseqüències que pot portar l’aplicació d’aquest tipus de contracte.
  Matèria: Ciències jurídiques
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Parés Sànchez, Blanca
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: L'obra pública i la construcció d'un pavelló municipal Public construction and the construction of a municipal sport center La obra pública y la construcción de un pabellón municipal
  Data de la defensa del treball: 2021-07-02
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Contractació, contracte d'obres, LCSP Contracting, works contract, LCSP Contratación, contrato de obras, LCSP
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: L'obra pública i la construcció d'un pavelló municipal
  Director del projecte: De la Varga Pastor, Aitana
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar