Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

La dificultat probatòria de la violència de gènere. Especial atenció a l'article 416 LECrim

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4187
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4187
 • Autors:

  Vendrell Briansó, Neus
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-10-27
  Resum: Aquest estudi es basa en la problemàtica sorgida arran de la dispensa de l’obligació de declarar (art. 416 LECrim) en els supòsits de violència de gènere on el testimoni de la víctima és sovint l‘única prova per desvirtuar la presumpció d’innocència. El Tribunal Suprem ha intentat resoldre els dubtes que sorgien en l’aplicació d’aquest article a partir de resolucions i canviant de criteri interpretatiu fins a 3 vegades al llarg dels darrers 8 anys, motiu pel qual es valora la necessitat de reformular aquest text legal per poder oferir una protecció major a aquestes víctimes
  Matèria: Ciències jurídiques
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Vendrell Briansó, Neus
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: La dificultat probatòria de la violència de gènere. Especial atenció a l'article 416 LECrim The probative difficuñty of gender violence. Special attention to article 416 Lecrim. La dificultad provatória en la violencia de género. Especial atención al artículo 416 LECrim
  Data de la defensa del treball: 2021-07-02
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: violència de gènere, dificultat probatòria, declaració de la víctima, dispensa de declarar, criteri jurisprudencial gender violence, evidentiary difficulty, victim’s statement, dispensation from declaring, jurisprudential criteria. violencia de género, dificultad probatoria, declaración de la víctima, dispensa de declarar, criterio jurisprudencial.
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: La dificultat probatòria de la violència de gènere. Especial atenció a l'article 416 LECrim
  Director del projecte: Cerrato Guri, Elisabet
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar