Treballs Fi de Grau> Filologies Romàniques

Análisis del estilo narrativo de Carlos Ruiz Zafón en La Ciudad de Vapor: la musicalidad entre la niebla

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4222
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4222
 • Autors:

  Ruiz Martínez, Anna
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-11-24
  Resum: La prosa de Carlos Ruiz Zafón ha evolucionat al llarg dels anys. Tanmateix, continua conservant l’essència màgica que ha captivat a milions de lectors. La imbricació de diferents recursos literaris componen el seu estil per narrar trames, recrear ambients i descobrir personatges. En aquest treball, s'estudiarà la tècnica narrativa de Ruiz Zafón en la seva obra pòstuma, La Ciutat de Vapor. Per dur a terme aquesta tasca, s'analitzaran alguns fragments d'aquesta recopilació de contes, seleccionats a partir del buidatge de text. Així mateix, a través de l'estudi comparatiu, s'observaran similituds i diferències entre els elements narratius de la seva obra. Zafon's prose has envolved over the years. Nevertheless, it still retains that magical essence that has duped millions of readers. The interweaving of different literary resources make up his style to narrate plots, to recreate environments, and to describe characters. In this academic work, we will study Ruiz Zafon's narrative technique in his posthumous work, La Ciudad de Vapor. In order to carry out this task, we will analyze some fragments of this compilation of stories which has been selected previously. Likewise, through a comparative study, we will observe similarities and differences among the narrative elements of his work. La prosa de Carlos Ruiz Zafón ha evolucionado a lo largo de los años. Sin embargo, sigue conservando la esencia mágica que ha cautivado a millones de lectores. La imbricación de diferentes recursos literarios componen su estilo para narrar tramas, recrear ambientes y describir personajes. En este trabajo, se estudiará la técnica narrativa de Ruiz Zafón en su obra póstuma, La Ciudad de Vapor. Para realizar esta tarea, se analizarán algunos fragmentos de esta recopilación de cuentos, seleccionados a partir del vaciado de texto. Asimismo, a través del estudio comparativo, se observarán similitudes y diferencias entre los elementos narrativos de su obra.
  Matèria: Filologia
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Filologia Philology Filología
  Departament: Filologies Romàniques
  Estudiant: Ruiz Martínez, Anna
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Anàisi del estil narratiu de Carlos Ruiz Zafón en La Ciutat de Vapor: la musicalitat entre la boira Analysis of the narrative style in The City of Mist: the musicality among the fog Análisis del estilo narrativo de Carlos Ruiz Zafón en La Ciudad de Vapor: la musicalidad entre la niebla
  Data de la defensa del treball: 2021-09-09
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Ruiz Zafón, La Ciutat de Vapor, estil narratiu Ruiz Zafón, The City of Mist, narrative style Ruiz Zafón, La Ciudad de Vapor, estilo narrativo
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Análisis del estilo narrativo de Carlos Ruiz Zafón en La Ciudad de Vapor: la musicalidad entre la niebla
  Director del projecte: Moreno Villanueva, José Antonio
  Ensenyament(s): Llengua i Literatura Hispàniques
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Filologia
  Philology
  Filología
  Filologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar