Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Molecular bases of eye inflammation

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4327
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4327
 • Autors:

  Campo Ortiz, Iolanda
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-01-12
  Resum: L'edema macular diabètic és una malaltia causada per la retinopatia diabètica. Representa la principal causa de discapacitat visual en persones que pateixen diabetis mellitus. Es produeix a causa d'una sèrie de canvis microvasculars en la diabetis que condueixen a una incompetència vascular i una disfunció dissociada de la barrera sang-retina i la consegüent acumulació de líquid extracel·lular dins de la retina central. La proteïna C-reactiva és un reactiu de fase aguda que augmenta en pacients amb retinopatia diabètica. Així, vam intentar investigar si les diferents formes de CRP podrien afectar la integritat del BRB intern contribuint en conseqüència al desenvolupament de DME. Diabeticmacularedemaisadiseasecausedbydiabeticretinopathy.Itrepresentsthemaincauseofvisualimpairmentinpeoplesufferingfromdiabetesmellitus.Itoccursduetoaseriesofmicrovascularchangesindiabetesthatleadtoavesselincompetenceandisassociatedwithblood-retinal-barrierdysfunctionandtheconsequentaccumulationofextracellularfluidwithinthecentralretina.C-reactiveproteinisanacutephasereactantthatisincreasedinpatientswithdiabeticretinopathy.Thus,wesoughttoinvestigatewhetherthedifferentformsofCRPcouldaffecttotheintegrityoftheinnerBRBconsequentlycontributingtothedevelopmentofDME.
  Matèria: Bioquímica i biotecnologia
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Campo Ortiz, Iolanda
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Bases moleculars de la inflammació ocular Molecular bases of eye inflammation Bases moleculares de la inflamación ocular
  Data de la defensa del treball: 2021-06-29
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: proteïna C reactiva, edema macular, barrera hemato-retiniana C reactive protein, macular edema, blood-retinal barrier proteína C reactiva, edema macular, barrera hemato-retiniana
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Molecular bases of eye inflammation
  Director del projecte: Arola Ferrer, Lluís
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar