Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Macrolide resistance mutations in Mycoplasma genitalium in the region of Tarragona in 2021: prevalence and associated features.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4329
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4329
 • Autors:

  Briones Ozores, Sara
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-01-12
  Resum: El Mycoplasma genitalium (MG) és un microorganisme que causa ITS poc freqüent, però és la principal causa d'uretritis no gonocòccica en els homes. La seva prevalença i la taxa de mutacions que median la resistència als macròlids (MRMM) són cada cop més elevades, i les teràpies administrades estan disminuint en efectivitat a tot el món. Per determinar la prevalença de la resistència a l'azitromicina en una població de MG positiva a l'àrea de Tarragona, es va realitzar un estudi transversal amb 66 pacients, als quals se'ls va sotmetre la prova de detecció de MRMM per PCR. L'estudi va reportar un 14,49% de casos de mutació. La detecció de MRMM milloraria l'orientació a una teràpia òptima i reduiria la probabilitat de produir resistències. The Mycoplasma genitalium (MG) is a micro-organism that causes uncommon STI, but it is the main cause of nongonococcal urethritis in men. Its prevalence and the rate of macrolide resistance-mediating mutations (MRMMs) are each time higher, and administered therapies are declining in effectiveness worldwide. To determinate the prevalence of the azithromycin resistance in a positive MG population in Tarragona area, a cross-sectional study was carried out with 66 patients, who underwent MRMMs detection test by PCR. The study reported 14,49% mutation cases. The MRMMs detection would improve the orientation to an optimal therapy and reduce the probability of producing resistances.
  Matèria: Bioquímica i biotecnologia
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Briones Ozores, Sara
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Mutacions de resistència a macròlids en Mycoplasma genitalium en la regió de Tarragona en 2021: prevalència i característiques associades. Macrolide resistance mutations in Mycoplasma genitalium in the region of Tarragona in 2021: prevalence and associated features. Mutaciones de resistencia a macrólidos en Mycoplasma genitalium en la región de Tarragona en 2021: prevalencia y características asociadas.
  Data de la defensa del treball: 2021-06-28
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Infeccions de transmissió sexual (ITS), Mycoplasma genitalium, mutacions de resistència a macròlids Sexually Trasmitted Infections (STI), Mycoplasma genitalium, Macrolide resistance mutations Infecciones de trasmisión sexual, Mycoplasma genitalium, Mutaciones de resistencia a macrólidos
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Macrolide resistance mutations in Mycoplasma genitalium in the region of Tarragona in 2021: prevalence and associated features.
  Director del projecte: Fernández Larrea, Juan Bautista
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar