Treballs Fi de Grau> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Análisis del ahorro de energía añadiendo un segundo motor de inducción trifásico en el mismo eje mecánico

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4340
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4340
 • Autors:

  Espejo Bernet, Francisco José
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-01-21
  Resum: En aquest TFG, es procedeix a estudiar l'estalvi energètic i econòmic que s'obtindria si en un mateix eix mecànic s'incorporen dos motors d'inducció trifàsics de diferents potències. La idea és que el motor de menor potència es connecti quan la demanda mecànica sigui baixa i el motor de més potència es connecti quan la demanda mecànica sigui elevada. A més, també s'estudiaran els transitoris que s'originen en fer el canvi de càrrega i de motor i es proposarà un circuit de control que garanteixi les commutacions en les condicions desitjades. En el presente TFG, se procede a estudiar el ahorro energético y económico que se obtendría si en un mismo eje mecánico se incorporan dos motores de inducción trifásicos de distintas potencias. La idea es que el motor de menor potencia se conecte cuando la demanda mecánica sea baja y el motor de mayor potencia se conecte cuando la demanda mecánica sea elevada. Además, también se estudiarán los transitorios que se originan al realizar el cambio de carga y de motor y se propondrá un circuito de control que garantice las conmutaciones en las condiciones deseadas.
  Matèria: Enginyeria industrial
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Ingeniería Industrial Industrial Engineering Enginyeria industrial
  Departament: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Estudiant: Espejo Bernet, Francisco José
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Análisis del ahorro de energía añadiendo un segundo motor de inducción trifásico en el mismo eje mecánico Analysis of energy savings by adding a second three-phase induction motor on the same mechanical axis Anàlisi de l'estalvi d'energia afegint un segon motor d'inducció trifàsic en el mateix eix mecànic
  Data de la defensa del treball: 2021-06
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Motores eléctricos, ahorro, simulaciones Electric motors, savings, simulations Motors elèctrics, estalvi, simulacions
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Análisis del ahorro de energía añadiendo un segundo motor de inducción trifásico en el mismo eje mecánico
  Director del projecte: Guasch Pesquer, Luís
  Ensenyament(s): Enginyeria Elèctrica
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ingeniería Industrial
  Industrial Engineering
  Enginyeria industrial
  Enginyeria industrial
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar