Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Revisió bibliogràfica del desenvolupament de fàrmacs amb l'ajuda dels òrgan on a chip

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4348
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4348
 • Autors:

  Cañellas Solé, Albert
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-01-27
  Resum: Abans que un medicament surti al mercat ha de passar diferents assajos clínics, actualment els estudis preclínics utilitzen animals o models in vitro de dues dimensions, per així analitzar el comportament i la toxicitat dels medicaments. Aquests estudis no són del tot fiables, i és difícil predir l'eficàcia real i la toxicitat. Amb l'aparició d'òrgans en un xip (OoC) i que aquests poden simular fisiològicament i químicament els ambients microcel·lulars, es presenten com a candidat per substituir els models actuals. En aquesta revisió ens centrarem en explicar els òrgans en un xip i com diferents models d'aquests estan ajudant en la investigació de medicaments.
  Matèria: Bioquímica i biotecnologia
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Cañellas Solé, Albert
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Revisió bibliogràfica del desenvolupament de fàrmacs amb l'ajuda dels òrgan on a chip Bibliographic review of drug development with organs on a chip Revisión bibliográfica del desarrollo de fármacos con la ayuda de los organ on a chip
  Data de la defensa del treball: 2021-06-21
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: organ en un xip, desenvolupament de fàrmacs organ-on-a-chip, drug development organ en un chip, desarrollo de fármacos
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Revisió bibliogràfica del desenvolupament de fàrmacs amb l'ajuda dels òrgan on a chip
  Director del projecte: Reguant Miranda, Cristina
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar