Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Reactividad linfocitaria T frente a péptidos de la mielina y antígenos patógenos en sangre periférica de pacientes con esclerosis múltiple tratados con interferón beta

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4349
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4349
 • Autors:

  Guinart Cuadra, Albert
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-01-27
  Resum: L'esclerosi múltiple és una malaltia neurològica heterogènia, multifactorial, immunomediada, crònica, proinflamatòria, desmielinitzant i neurodegenerativa. Actualment, l'elecció del tractament per als pacients que pateixen esclerosi múltiple és molt complexa. Conèixer com afecten els fàrmacs disponibles al sistema immunitari dels pacients és imprescindible per poder prendre la millor decisió de tractament. En aquest treball s'han realitzat assajos de proliferació cel·lular amb cèl·lules obtingudes de pacients tractats amb interferó beta i un pacient sense tractar, per observar com aquest fàrmac afecta la proliferació de limfòcits T autoreactius davant d'una selecció de pèptids de la mielina. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica heterogénea, multifactorial, inmunomediada, crónica, proinflamatoria, desmielinizante y neurodegenerativa. Actualmente la elección del tratamiento para los pacientes que sufren esclerosis múltiple es muy compleja. Conocer cómo afectan los fármacos disponibles al sistema inmunitario de los pacientes es imprescindible par poder tomar la mejor decisión de tratamiento. En este trabajo se han realizado ensayos de proliferación celular con células obtenidas de pacientes tratados con interferón beta y un paciente sin tratar, para observar como este fármaco afecta a la proliferación de linfocitos T autorreactivos frente a una selección de péptidos de la mielina.
  Matèria: Ciències de la salut
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Guinart Cuadra, Albert
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Reactivitat limfocitària T en front als pèptids de la mielina y antígens patògens en sang perifèrica de pacients amb esclerosis múltiple tractats amb interferó beta. T-lymphocytic reactivity against myelin peptides and pathogenic antigens in peripheral blood of multiple sclerosis patients treated with interferon beta Reactividad linfocitaria T frente a péptidos de la mielina y antígenos patógenos en sangre periférica de pacientes con esclerosis múltiple tratados con interferón beta
  Data de la defensa del treball: 2021-06-22
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Esclerosis múltiple (EM), Proliferació cel·lular, Interferó beta (IFN-β) Multiple sclerosis (MS), Cell proliferation, Interferon beta (IFN-β) Esclerosis múltiple (EM), Proliferación celular, Interferón beta (IFN-β)
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Reactividad linfocitaria T frente a péptidos de la mielina y antígenos patógenos en sangre periférica de pacientes con esclerosis múltiple tratados con interferón beta
  Director del projecte: Capilla Luque, Javier
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Ciències de la salut
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar