Treballs Fi de Grau> Ciències Mèdiques Bàsiques

Avaluació de l'activitat de nous compostos sobre la diferenciació neuronal en cèl·lules PC12

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4351
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4351
 • Autors:

  Peñalver Fa, Anna
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-01-31
  Resum: En l’estudi s’avalua l’activitat farmacològica in vitro d’uns compostos investigacionals respecte el receptor sigma 1, una proteïna que s’expressa en el sistema nerviós central (SNC) i que està relacionat amb mecanismes com la neuroprotecció, la neurotransmissió i la neuroplasticitat. Aquestes funcions fan del receptor σ1 una possible diana per a fàrmacs útils en diversos trastorns del SNC. Per fer-ho s’han diferenciat les cèl·lules PC12 amb NGF, s’han incubat amb els diferents compostos i s’han avaluat els seus efectes sobre la proliferació de neurites, fet que indicaria la seva possible utilitat en malalties neurodegeneratives. Desafortunadament, no s’ha obtingut significació estadística.
  Matèria: Ciències de la salut
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Departament: Ciències Mèdiques Bàsiques
  Estudiant: Peñalver Fa, Anna
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Avaluació de l'activitat de nous compostos sobre la diferenciació neuronal en cèl·lules PC12 Activity evaluation of new compounds on neuronal differentiation in PC12 cells Evaluación de la actividad de nuevos compuestos sobre la diferenciación neuronal en células PC12
  Data de la defensa del treball: 2021-06-23
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Receptor sigma 1 (σ1), Factor de creixement neuronal (NGF), malalties neurodegeneratives, PC12, neuroprotecció. Sigma 1 receptor (σ1), Neuronal growth factor (NGF), neurodegenerative diseases, PC12, neuroprotection. Receptor sigma 1 (σ1), Factor de crecimiento neuronal (NGF), enfermedades neurodegenerativas, PC12, neuroprotección.
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Avaluació de l'activitat de nous compostos sobre la diferenciació neuronal en cèl·lules PC12
  Director del projecte: Sureda Batlle, Francesc Xavier
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Ciències de la salut
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar