Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Blood-brain barrier monolayer model for transendothelial transport studies 

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4352
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4352
 • Autors:

  Llop Peiró, Ariadna
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-01-31
  Resum: A causa de l'interès per la proteïna PrPC i el seu transport transendotelial, és necessari desenvolupar models de barrera sanguínia in vitro. En aquest estudi, comparem diferents cèl·lules endotelials, concretament bEnd.3 (cèl·lules endotelials microvasculars del cervell de ratolí) i dues cèl·lules endotelials microvasculars del cervell humà (HBMEC, de Cell Systems i Sciencell) en un model de monocultiu de la barrera hematoencefàlica. Comparem les seves propietats de barrera en funció de la seva permeabilitat transendotelial i resistència elèctrica, així com la seva morfologia mitjançant estudis immunocitoquímics. Aquest model de monocapa de cèl·lules endotelials s'estableix en un transwell, que és un sistema adequat per a estudis de transport. En la discussió dels resultats, concloem que les cèl·lules HBMEC Sciencell són les cèl·lules més adequades per a futurs experiments, a causa dels seus bons resultats i morfologia. Due to the interest for PrPC protein and its transendothelial transport, it is necessary to develop in vitro blood-barrier models. In this study, we compare different endothelial cells, specifically bEnd.3 (mouse brain microvascular endothelial cells), and two human brain microvascular endothelial cells (HBMEC, from Cell Systems and Sciencell) in a monoculture model of the blood-brain barrier. We compare their barrier properties based on their transendothelial permeability and electrical resistance, as well as their morphology by immunocytochemical studies. This endothelial cell monolayer model is established in a transwell, which is a suitable system for transport studies. In the discussion of results, we conclude that HBMEC Sciencell cells are the most suitable cells for future experiments, due to their good results and morphology.
  Matèria: Bioquímica i biotecnologia
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Llop Peiró, Ariadna
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Modelo de barrera hematoencefálica en monocapa para estudios de transporte transendotelial Blood-brain barrier monolayer model for transendothelial transport studies  Model de barrera hematoencefàlica en monocapa per a estudis de transport transendotelial
  Data de la defensa del treball: 2021-06-22
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: barrera hematoencefàlica; transport transendotelial; transwell blood-brain barrier; transendothelial transport; transwell barrera hematoencefálica; transporte transendotelial; transwell
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Blood-brain barrier monolayer model for transendothelial transport studies 
  Director del projecte: Blay Olivé; Maria Teresa
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar