Treballs Fi de Grau> Estudis Anglesos i Alemanys

Motivation in second language acquisition

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4358
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4358
 • Autors:

  Bourouis, Wasim
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-02-01
  Resum: Motivation is one of the most researched areas in SLA. (Dörnyei, 2003) In this essay, we go through some of the most important theories of motivation in psychology and SLA. Several tools that attempted to measure motivation were put forward in the L2 field (Ellis, 2015, p. 47). In this paper we mention the most relevant questionnaires that measure motivation. Motivation theories will have no effect if the knowledge is not put into practice. Dörnyei proposes a framework of 35 motivational techniques divided into four major dimensions (Dörnyei, 2005, p. 111 as cited in Fernández Orío, 2013, p. 35; Dörnyei, 2001, as cited in Fernández Orío, p. 37) La motivació és una de les àrees més investigades en SLA. (Dörnyei, 2003) En aquest assaig, repassem algunes de les teories més importants de la motivació en psicologia i SLA. En l'àmbit de la L2 es van proposar diverses eines que intentaven mesurar la motivació (Ellis, 2015, p. 47). En aquest article esmentem els qüestionaris més rellevants que mesuren la motivació. Les teories de la motivació no tindran efecte si el coneixement no es posa en pràctica. Dörnyei proposa un marc de 35 tècniques motivacionals dividides en quatre grans dimensions (Dörnyei, 2005, p. 111 tal com es cita a Fernández Orío, 2013, p. 35; Dörnyei, 2001, tal com es cita a Fernández Orío, p. 37) 
  Matèria: Filologia
  Idioma: Anglès
  Àrees temàtiques: Filología Philology Filologia
  Departament: Estudis Anglesos i Alemanys
  Estudiant: Bourouis, Wasim
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: La motivación en la adquisición de una segunda lengua Motivation in second language acquisition La motivació en l'adquisició d'una segona llengua
  Data de la defensa del treball: 2021-06-17
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Motivación, segunda lengua, adquisición de una segunda lengua Motivation, second language acquisition, L2 motivation Motivació, segona llengua, adquisició d'una segona llengua
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Motivation in second language acquisition
  Director del projecte: Gutiérrez-Colón Plana, Mar
  Ensenyament(s): Anglès
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Filología
  Philology
  Filologia
  Filologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar