Treballs Fi de Grau> Estudis Anglesos i Alemanys

The Hero's Journey in Charlotte Brönte's Jane Eyre and Sarah J. Maas A tale of Thorns and Roses

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4359
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4359
 • Autors:

  Bouziani Douiri, Sabah
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-02-01
  Resum: The thesis analyses Jane Eyre, from Charalotte Brönte's novel with the same name, and Feyre Archeron from Sarah J. Maas's A Court of Thorns and Roses to see if they complete the hero's journey, described by the seventeen stages in Joseph Campbell's theory of the Monomyth from his book The Hero With a Thousand Faces. The analysis is divided by the three phases suggested by Campbell, in which each has a different amount of stages that the heroines must follow in order to be considred Archetypal heroines. The analysis suggests, that both heroines are Arctehypal as they follow almost all the stages, and most importantly, they go through the three phases. It also showcases the differences and similarities amongst this heroines, as they belong to different genres and the novels where written in different periods. La tesi analitza Jane Eyre, de la novel·la homònima de Charalotte Brönte, i Feyre Archeron d'A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas per veure si completen el viatge de l'heroi, descrit per les disset etapes de la teoria del monomite de Joseph Campbell del seu llibre L'heroi de les mil cares. L'anàlisi es divideix per les tres fases proposades per Campbell, en les quals cadascuna té una quantitat diferent d'etapes que les heroïnes han de seguir per ser considerades heroïnes arquetípiques. L'anàlisi suggereix que ambdues heroïnes són arquetípiques, ja que segueixen gairebé totes les etapes i, el més important, passen per les tres fases. També mostra les diferències i semblances entre aquestes heroïnes, ja que pertanyen a diferents gèneres i les novel·les es van escriure en diferents èpoques. 
  Matèria: Filologia
  Idioma: Anglès
  Àrees temàtiques: Filologia Philology Filología
  Departament: Estudis Anglesos i Alemanys
  Estudiant: Bouziani Douiri, Sabah
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: El monomite en Jane Eyre de Charlotte Brönte i A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas The Hero's Journey in Charlotte Brönte's Jane Eyre and Sarah J. Maas A tale of Thorns and Roses El monomito en Jane Eyre de Charlotte Brönte i A court of thorns and Roses de Sarah J. Maas
  Data de la defensa del treball: 2021-06-16
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Monomite, Jane Eyre, Feyre Archeron Monomyth, Jane Eyre, Feyre Archeron Monomito, Jane Eyre, Feyre Archeron
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: The Hero's Journey in Charlotte Brönte's Jane Eyre and Sarah J. Maas A tale of Thorns and Roses
  Director del projecte: Singla Pego, Ana
  Ensenyament(s): Anglès
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Filologia
  Philology
  Filología
  Filologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar