Treballs Fi de Grau> Estudis Anglesos i Alemanys

From Chatbots to Intelligent Personal Assistants: Testing Siri and Google Assistant as Language Learning Resources

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4360
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4360
 • Autors:

  Buendía Segovia, Alba
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-02-01
  Resum: This project addresses the history of chatbots up to the present date, their application in education and foreign language learning, and the potential use of Intelligent Personal Assistants (IPA) as language learning resources. An experimental study was conducted with ten B2–level English learners with and without speech difficulties to investigate 1) whether Siri and Google Assistant can be used as conversational agents for language learning, based on their level of responsiveness, and 2) whether there is a difference in voice recognition accuracy between users with and without speech difficulties. The results suggest that Google Assistant’s communicative abilities exceed that of Siri, while both IPAs’ voice recognition accuracy decreases when recognizing pathological speech patterns. Aquest projecte aborda la història dels chatbots fins a l'actualitat, la seva aplicació a l'educació i a l'aprenentatge de llengües estrangeres i l'ús potencial dels assistents personals intel·ligents (IPA) com a recursos d'aprenentatge d'idiomes. Es va realitzar un estudi experimental amb deu aprenents d'anglès de nivell B2 amb i sense dificultats de parla per investigar 1) si Siri i Google Assistant es poden utilitzar com a agents de conversa per a l'aprenentatge d'idiomes, en funció del seu nivell de resposta, i 2) si hi ha una diferència en la precisió del reconeixement de veu entre usuaris amb i sense dificultats de parla. Els resultats suggereixen que les habilitats comunicatives de Google Assistant superen les de Siri, mentre que la precisió del reconeixement de veu de les dues IPA disminueix quan es reconeixen patrons de parla patològics. 
  Matèria: Filologia
  Idioma: Anglès
  Àrees temàtiques: Filología Philology Filologia
  Departament: Estudis Anglesos i Alemanys
  Estudiant: Buendía Segovia, Alba
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Chatbot y asistentes personales inteligentes en el aprendizaje de idiomas: evaluación de la aplicación de Siri y Google Assistant como recursos educativos From Chatbots to Intelligent Personal Assistants: Testing Siri and Google Assistant as Language Learning Resources Chatbots i assistents personals intel·ligents en l'aprenentatge d'idiomes: avaluació de l'aplicació de Siri i Google Assistant com a recursos educatius
  Data de la defensa del treball: 2021-06-17
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Aprendizaje de idiomas, chatbots/Asistentes Personales Inteligentes, Alumnos con Trastornos del Habla Language Learning, Chatbots/Intelligent Personal Assistants (IPA), Learners with Speech Difficulties Aprenentatge d'idiomes, Chatbots/Assistents Personals Intel·ligents, Alumnes amb Trastorns de la Parla
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: From Chatbots to Intelligent Personal Assistants: Testing Siri and Google Assistant as Language Learning Resources
  Director del projecte: Lynne Manegre, Dr. Marni
  Ensenyament(s): Anglès
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Filología
  Philology
  Filologia
  Filologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar