Treballs Fi de Grau> Estudis Anglesos i Alemanys

The Translation of Cultural Referencs. An analysis of the Spanish version of Bill Bryson's Down Under: Travels in a Sunburned Country

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4361
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4361
 • Autors:

  Cabré Beltran, Alba
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-02-01
  Resum: This project studies the transference of cultural elements in the Spanish version of Down Under: Travels in a Sunburned Country by Bill Bryson. To carry out this analysis, several taxonomies of cultural references and translation techniques have been studied and once a suitable classification was found for each of them, the culturemes in the source text have been isolated and categorized. Then they have been compared with their Spanish translations to determine which strategies and techniques have been used. Finally, the results and conclusions are presented to show which translation techniques have been used the most and why. Aquest projecte estudia la transferència d'elements culturals en la versió espanyola de Down Under: Travels in a Sunburned Country de Bill Bryson. Per dur a terme aquesta anàlisi s'han estudiat diverses taxonomies de referències culturals i tècniques de traducció i un cop trobada la classificació adequada per a cadascuna d'elles, s'han aïllat i categoritzat els culturemes del text font. Després s'han comparat amb les seves traduccions al castellà per determinar quines estratègies i tècniques s'han utilitzat. Finalment, es presenten els resultats i les conclusions per mostrar quines tècniques de traducció s'han utilitzat més i per què. 
  Matèria: Filologia
  Idioma: Anglès
  Àrees temàtiques: Filologia Philology Filología
  Departament: Estudis Anglesos i Alemanys
  Estudiant: Cabré Beltran, Alba
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Traducció de referències culturals. Anàl·lisi de la versió en castellà de Down Under: Travels in a Sunburned Country de Bill Bryson The Translation of Cultural Referencs. An analysis of the Spanish version of Bill Bryson's Down Under: Travels in a Sunburned Country Traducción de referencias culturales. Análisis de la versión en castellano de Down Under: Travels in a Sunburned Country de Bill Bryson
  Data de la defensa del treball: 2021-06-15
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Referències Culturals, Tècniques de Traducció, Text d'origen Cultural References, Translation Techniques, Source Text Referencias Culturales, Técnicas de Traducción, Texto de origen
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: The Translation of Cultural Referencs. An analysis of the Spanish version of Bill Bryson's Down Under: Travels in a Sunburned Country
  Director del projecte: Tera Faba, Nerea
  Ensenyament(s): Anglès
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Filologia
  Philology
  Filología
  Filologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar