Treballs Fi de Grau> Estudis Anglesos i Alemanys

Analysis of futuristic societies, human identity and gender roles represented in He, She and It by Marge Piercy

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4363
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4363
 • Autors:

  Comí Ferré, Íngrid
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-02-01
  Resum: This TFG is an analysis of Marge Piercy's complex novel He, She and It, which deals with futuristic societies, the question of human identity, gender role stereotypes, feminism, politics, and more. Aquest TFG és una anàlisi de la complexa novel·la He, She and It de Marge Piercy, que tracta sobre societats futuristes, la qüestió de la identitat humana, els estereotips de rol de gènere, el feminisme, la política i molt més. 
  Matèria: Filologia
  Idioma: Anglès
  Àrees temàtiques: Filologia Philology Filología
  Departament: Estudis Anglesos i Alemanys
  Estudiant: Comí Ferré, Íngrid
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Anàlisi de les societats futuristes, la identitat humana i els rols de gènere representats a He, She and It de Marge Piercy Analysis of futuristic societies, human identity and gender roles represented in He, She and It by Marge Piercy Análisis de las sociedades futuristas, la identidad humana y los roles de género representados en He, She and It de Marge Piercy
  Data de la defensa del treball: 2021-06-18
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: societats futuristes, identitat humana, rols de gènere futuristic societies, human identity, gender roles sociedades futuristas, identidad humana, roles de género
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Analysis of futuristic societies, human identity and gender roles represented in He, She and It by Marge Piercy
  Director del projecte: Koba, Renata
  Ensenyament(s): Anglès
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Filologia
  Philology
  Filología
  Filologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar