Treballs Fi de Grau> Estudis Anglesos i Alemanys

Online language learning in virtual classrooms – an analysis of student perceptions

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4364
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4364
 • Autors:

  El Morabit, Salma
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-02-01
  Resum: This study addresses the success that OLL achieved thanks to virtual systems, and it develops the importance of this type of teaching, its benefits and drawbacks, and the remarkable change that it caused on the industry of teaching, financially and ethically. The main goals were to find out if this success is also present in the level of enjoyment and effectiveness of the classes according to students. The results showed that OLL is effective, and that the majority of participants only enjoy learning online momentarily, as most of them are enrolled in OLL for professional and academic purposes. Aquest estudi aborda l'èxit que va aconseguir l'OLL gràcies als sistemes virtuals, i desenvolupa la importància d'aquest tipus d'ensenyament, els seus beneficis i inconvenients i el notable canvi que va provocar en la indústria de l'ensenyament, econòmicament i ètica. Els objectius principals eren esbrinar si aquest èxit també està present en el nivell de gaudi i eficàcia de les classes segons els alumnes. Els resultats van demostrar que l'OLL és eficaç i que la majoria dels participants només gaudeixen momentàniament d'aprendre en línia, ja que la majoria d'ells estan matriculats a l'OLL amb finalitats professionals i acadèmics. 
  Matèria: Filologia
  Idioma: Anglès
  Àrees temàtiques: Filologia Philology Filología
  Departament: Estudis Anglesos i Alemanys
  Estudiant: El Morabit, Salma
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Aprenentatge d'idiomes en línia a les aules virtuals: anàlisi de les percepcions dels estudiants Online language learning in virtual classrooms – an analysis of student perceptions Aprendizaje de idiomas en línea en aulas virtuales: un análisis de las percepciones de los estudiantes
  Data de la defensa del treball: 2021-06-17
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Aprenentatge d'idiomes en línia (OLL), sistema virtual, ensenyament Online Language Learning (OLL), virtual system, teaching Aprendizaje de idiomas en línea (OLL), sistema virtual, enseñanza
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Online language learning in virtual classrooms – an analysis of student perceptions
  Director del projecte: Manegre, Marni
  Ensenyament(s): Anglès
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Filologia
  Philology
  Filología
  Filologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar