Treballs Fi de Grau> Estudis Anglesos i Alemanys

Fanfiction: reinventing the canon

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4366
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4366
 • Autors:

  Ibáñez Sancho, Mireia
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-02-01
  Resum: Fanfiction is a popular phenomenon that has been specially growing since the beginning of the 21st Century. Different factors galvanise this rise, such as fanfiction’s availability or how easily one can contribute to it. Nevertheless, despite this popularity and growth, fanfiction is not a subject widely investigated. Considering this dearth and the many ways in which fanfiction’s research can be done due to its diversity, this paper focuses on a comparison between works that do not depict a fair representation of queer characters and their fanfiction version. Results from this analysis show that fanworks reinvent a more LGBT-friendly version of the original work they are based on by avoiding negative stereotypes and including the writers’ experiences as queers on their writings, among other techniques shown throughout the dissertation La fanfiction és un fenomen popular que ha anat creixent especialment des de principis del segle XXI. Diferents factors impulsen aquest augment, com ara la disponibilitat de fanfiction o la facilitat amb què s'hi pot contribuir. No obstant això, malgrat aquesta popularitat i creixement, la fanfiction no és un tema àmpliament investigat. Tenint en compte aquesta escassetat i les moltes maneres en què es pot fer la recerca de la fanfiction a causa de la seva diversitat, aquest article se centra en una comparació entre obres que no representen una representació justa de personatges queer i la seva versió de fanfiction. Els resultats d'aquesta anàlisi mostren que els fanworks reinventen una versió més LGBT-friendly de l'obra original en què es basen evitant estereotips negatius i incloent les experiències dels escriptors com a queers en els seus escrits, entre altres tècniques que es mostren al llarg de la tesi. 
  Matèria: Filologia
  Idioma: Anglès
  Àrees temàtiques: Filologia Philology Filología
  Departament: Estudis Anglesos i Alemanys
  Estudiant: Ibáñez Sancho, Mireia
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Fanfiction: reinventant el cànon Fanfiction: reinventing the canon Fanfiction: reinventando el canon
  Data de la defensa del treball: 2021-06-16
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Fanfiction, queer, LGBT Fanfiction, queer, LGBT Fanfiction, queer, LGBT
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Fanfiction: reinventing the canon
  Director del projecte: Singla Pego, Anna
  Ensenyament(s): Anglès
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Filologia
  Philology
  Filología
  Filologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar