Treballs Fi de Grau> Estudis Anglesos i Alemanys

Psychological Barriers to Climate Action in Barbara Kingsolver's Flight Behavior

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4368
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4368
 • Autors:

  Fortuny Bernal, Mireia
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-02-01
  Resum: The reactions to the climate crisis are as vast as the array of socioeconomic and personal contexts that exist in western society. One of the most notorious responses is inaction. The plethora of perspectives justifies the increased popularity of climate change as a literary theme during the last decade. This thesis presents some reactions to climate change in the current reality of the United States, and the psychological reasons that contribute to environmental inaction. This theoretical background is then used to analyze the presence of climate change as a socioeconomic issue, alongside the responses to it in Barbara Kingsolver’s Flight Behavior. In addition, it serves to discuss the role of literature in the environmental crisis. Les reaccions a la crisi climàtica són tan variades com la varietat de contextos socioeconòmics i personals que hi ha a la societat occidental. Una de les respostes més notòries és la inacció. La gran quantitat de perspectives justifica l'augment de la popularitat del canvi climàtic com a tema literari durant l'última dècada. Aquesta tesi presenta algunes reaccions al canvi climàtic en la realitat actual dels Estats Units i les raons psicològiques que contribueixen a la inacció ambiental. Aquests antecedents teòrics s'utilitzen després per analitzar la presència del canvi climàtic com a qüestió socioeconòmica, juntament amb les respostes que hi ha al Flight Behavior de Barbara Kingsolver. A més, serveix per discutir el paper de la literatura en la crisi ambiental. 
  Matèria: Filologia
  Idioma: Anglès
  Àrees temàtiques: Filologia Philology Filología
  Departament: Estudis Anglesos i Alemanys
  Estudiant: Fortuny Bernal, Mireia
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Barreres psicològiques a l'acció climàtica a Flight Behavior de Barbara Kingsolver Psychological Barriers to Climate Action in Barbara Kingsolver's Flight Behavior Barreras psicológicas a la acción climática en Flight Behavior de Barbara Kingsolver
  Data de la defensa del treball: 2021-06-17
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Canvi climàtic, barreres, Comportament Climate change, barriers, behavior Cambio climático, barreras, comportamiento
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Psychological Barriers to Climate Action in Barbara Kingsolver's Flight Behavior
  Director del projecte: Style, John
  Ensenyament(s): Anglès
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Filologia
  Philology
  Filología
  Filologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar