Treballs Fi de Grau> Estudis Anglesos i Alemanys

Translation & Humour in The Secret Diary of Adrian Mole Aged 13 ¾: a case study.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4370
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4370
 • Autors:

  Jiménez Martínez, Marta
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-02-01
  Resum: In this project, I will be analysing the translation of humour in the Spanish version of The Secret Diary of Adrian Mole Aged 13 ¾ by Sue Townsend. I will be studying and classifying the occurrences of humour in Townsend’s original work, as well as their translation into Spanish. In this study, I distinguish between different types of humour and study different translation techniques in order to examine how the translator transferred humorous occurrences into the target text and decide what translation strategy was followed. En aquest projecte, analitzaré la traducció de l'humor a la versió espanyola de The Secret Diary of Adrian Mole Aged 13 ¾ de Sue Townsend. Estudiaré i classificaré les ocurrències de l'humor a l'obra original de Townsend, així com la seva traducció al castellà. En aquest estudi, distingeixo diferents tipus d'humor i estudio diferents tècniques de traducció per tal d'examinar com el traductor va transferir els fets humorístics al text objectiu i decidir quina estratègia de traducció es va seguir. 
  Matèria: Filologia
  Idioma: Anglès
  Àrees temàtiques: Filologia Philology Filología
  Departament: Estudis Anglesos i Alemanys
  Estudiant: Jiménez Martínez, Marta
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Traducció i humor a El diari secret d'Adrian Mole: un cas d'estudi Translation & Humour in The Secret Diary of Adrian Mole Aged 13 ¾: a case study. Traducción y humor en El diario secreto de Adrian Mole: un caso de estudio
  Data de la defensa del treball: 2021-06-15
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: traducció, humor, tècniques de traducció translation, humour, translation techniques traducción, humor, técnicas de traducción
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Translation & Humour in The Secret Diary of Adrian Mole Aged 13 ¾: a case study.
  Director del projecte: Tera Faba, Nerea
  Ensenyament(s): Anglès
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Filologia
  Philology
  Filología
  Filologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar